Laiduntaminen pohjavesialueella

Tarkkana siellä pohjavesialueella -esitteet pohjaveden suojelemiseksi. Eläinsuojat, jaloittelu- ja ulkotarhat, laiduntaminen ja lan- noitus voivat. Pohjavesialueiden suojelun keskeinen työväline on alueellinen. Suomen pohjavesialueet on kartoitettu ja luokiteltu kolmeen laatuluokkaan.

I -luo- kan pohjavesialueet joko käytetään tai tul-.

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset

Laiduntaminen pohjavesialueella

Ketomäen pohjavesialueelle laaditun suojelusuunnitelman sisältö. Laidunnus pohjavesialueilla ei ole suotavaa mutta kuitenkin mahdollista. Kankkonummen pohjavesialueelle laaditun suojelusuunnitelman sisältö. Hevosten laiduntamista tulee välttää pohjavesialueella. POHJAVESI JA POHJAVESIALUEET LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ.

Troiharin ja Heralankankaan pohjavesialueen riskitekijät.

Lestijärven syrinharjun pohjavesialueen

Laiduntaminen pohjavesialueella

Suojavyöhykkeen laiduntaminen on sal- littu, ellei. Syrinharjun pohjavesialueelle laadittu suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje. Luokitelluilla pohjavesialueilla sijaitseville pelloille ei saa levittää lietelantaa, virtsaa. Laiduntavan karjan määrä tulee sopeuttaa laidunalueen. Rantalaitumilla tulisi olla aita. Mutta miten menetellään jos pohjavesialueelle tulee suuren kokoluokan.

Ylämaan nautaa koko armaan kesän ajaksi. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Eläinten laiduntaminen tulee tapahtumaan pää- sääntöisesti. Rakennettavat rehusiilot sijoittuvat pohjavesialueelle ja lietesäiliö. Laiduntaminen ja lietelannan levitys eivät saa heikentää eläinsuojan. Somerniemellä Jakkulan pohjavesialueella asuva Ismo Kajaani on tyytyväinen. Tai ruokailevien ja ulostavien kotieläinten laiduntaminen? Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella, mutta ei pohjaveden kertymisalueella, joten.

Ympäristökeskus ei sisällyttänyt laiduntamista ehdotukseensa, koska siitä mahdollisesti.

Ketomäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Laiduntaminen pohjavesialueella

Hiidenlammen pohjavesialueella on useita erilaisia riskikohteita, kuten. Laidunnus on sallittua, jos maa pysyy nurmipeitteisenä ympäri vuoden. Pesuvesiä ei saa levittää pohjavesialueelle. Jätevesien johtaminen pohjavesialueella.

Vähäinen laiduntaminen on kuitenkin sallittua, jos laiduntamisesta ei ole haittaa muulle vesistön. Hyvin suunniteltu laidunnus onkin hyvä toimintatapa myös lantahuollon näkökulmasta. Laiduntamisen rajoittaminen kaivojen ympärillä. Maanviljelijänä pohjavesialueella Maankäyttö ja pohjavesi -te tapäivä, GTK.