Jakokirjan tekeminen

Perinnönjaosta tulee laatia jakokirja. Jos jako on pesänjakajan toimittama, hänen on allekirjoitettava jakokirja. Muiden allekirjoituksia ei tällöin vaadita eikä. Käytännössä vähäisissä kuolinpesissä, joissa ei ole. Perintöverotus toimitetaan perinnönjättäjän jäämistöstä laaditun perukirjan perusteella, ja lisäksi jakokirjan perusteella, jos perinnönjako on toimitettu. Yksinkertaisten ohjeiden ja asiakirjapohjien avulla perinnönjako on helppo toimittaa itse. Onko perinnönjaosta aina tehtävä jakokirja? Tiedän että sellainen täytyy tehdä jos perintö sisältää kiinteistöjä, mutta entäpä jos on vain irtaimistoa?

Perukirjan tekemiselle on lakisääteinen määräaika, mutta perinnönjaolle ei. Jos jako tehdään vähitellen, niin jakokirja jää helposti tekemättä. Tällöin puhutaan osittaisesta perinnönjaosta. Mikäli tällöin suoritetaan myös ositus, käytetään jakokirjasta nimeä ”osittainen ositus- ja perinnönjakosopimus”. Kenellähän mahtaisi olla tietoa jakokirjasta perinnönjaon yhteydessä?

Jokaisen kuolinpesän osakkaan on allekirjoitettava tämä jakokirja. Laillinen perinnönjako on eri asia kuin lainvoimainen jako, muotovirheinen jakokirja tai perinnönjaon moittiminen. Jos jakokirjassa poiketaan laskennallisista jako-osista osoittamatta. Mutta koska verottajalle on kuitenkin jaosta ilmoitettava, niin samalla on helppo tehdä myös jakokirja, josta jää kopio kaikille perillisille. Yleisimmin vastaajat arvioivat lahjakirjan tekemiseen menevän n. Lainvoimainen jakokirja on välttämätön myös, mikäli perinnön saaja haluaa. Jakokirja tehtävä kirjallisesti. Tämä malli soveltuu tilanteeseen, jossa pesän osakkaat sopivat perinnönjaosta keskenään.

Vierailija: "Jos on helppo tapaus niin sellainen varttitunti kun täyttää valmiiseen pohjaan tiedot. Pesänjakajan toimittamassa jaossa eli virallisjaossa osakkaiden puolesta jakokirjan allekirjoittaa pesänjakaja. Huolehdimme perukirjan tekemisestä yhdessä pesän ilmoittajan kanssa. Palveluihimme kuuluu myös ositus- ja jakokirjan teko ja kuolinpesän jako.

Toimitusjaossa jakokirjan allekirjoittaa pesänjakaja. Pesänjakajan on välittömästi toimitettava kappale jakokirjaa kullekin pesän osakkaalle. Tämän jakokirjan allekirjoituksella ilmoitamme hyväksyvämme osituksen ja jaon. Jos vainaja oli leski, kuuluu myös ensin kuolleen puolison perukirja liiteaineistoon, samoin mahdollinen ositus- ja jakokirja.

Ennakoi läheisille koituvaa vaivaa. Kuolinpesän kulut pienentävät perintöveroa. Jotkin kulut voivat kuitenkin olla vähennyskelvottomia, vaikka ne olisivat syntyneet kuolinpesän.