Pikkumatara

Varsi rento, ohut, 4-särmäinen, karhea. Lehdet ja lehtimäiset korvakkeet ovat ehyitä ja kapeahkoja, ne muodostavat säteittäisen valekiehkuran. Kiehkurassa on neljä lehteä (5–15 mm), lehtilapa. Kuvien tekijäoikeudet kuuluvat sen yhteydessä mainitulle kuvaajalle.

Kuvia Suomen luonnonvaraisista kasveista (Photos of Finnish Wildflowers). Tiedot, Kuva 1, Kuva 2, Kuva 3.

Den virtuella floran: galium trifidum l

Pikkumatara

Matarakasvit-Rubiaceae Kuvauspaikka. Pronunciation guide: Learn how to pronounce pikkumatara in Finnish with native pronunciation. Hammarbya paludosa – Suovalkku. Lycopodiella inundata – Konnanlieko. Rhynchospora fusca – Ruskopirtoheinä.

Pääasiassa Vantaanjoki, Longinoja ja Vanhankaupunginlahti. YKSITYISTIEN METSÄ 77 LA LLEN). PIKKU – MATARA 776 – 403 – 15 – 744.

Page 1 liite 1 page 2 liite 2 vesistötutkimus

Pikkumatara

Profile picture of Kari Pihlaviita who took this action. Kostean ojan pohjalta löytyi kurjenjalka ja pikkumatara sekä luhtalemmikki. Metsävirna oli täynnä vaaleita kukkia, joissa on hennot. Kolmesta erillisestä pienestä lähdelampareesta koostuva lähteikkö. Luonnontilainen, hirvet tallanneet avo-osaa, kiven vieressä avovesipinta.

Poimulehti Alchemílla vulgáris. Puna-ailakki Melandríum rúbrum. Lisäarvoina alueella ovat Helsingissä silmälläpidettävät kasvilajit hirssisara, pikkumatara, mesimarja ja lähdetähtimö, Helsingissä muuten. Navn på maure hos Dioskorides, 7o. Lisäksi lammen rannalla kasvavat mm.

Sammalina vallitsevat palmusammalet. Aivan tämän rehevän liito- orava-alueen vieressä, sen eteläpuolella on tehty avohakkuu. Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi. Luhdan välipinnoilla näkyy nevaimarre, kurjenjalka, pikkumatara, vuohennokka, rantakukka sekä rantavedessä ja vesirajassa vehka, myrkkykeiso, keiholehti. Gymnocarpium dryopteris metsäimarre.

Hierochloe odorata lännenmaarian-. Nevalajeista esiintyy pullo-, jouhi ja mutasaraa sekä metsälajeista. Pitkälehtikihokki, Drosera rotundifolia x.

Kasvillisuusselvitys laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen

Pikkumatara

Pohjankallioimarre, Polypodium. Rhinanthus minor ruoho x pikkumatara. Deschampsia botnica heinä x pulskaneilikka. Gnaphalium uliginosum savijäkkärä. Sparganium natans x pitkälehtivita. Potamogeton praelongus x pohjanlumme.

Vavat iso, pikku- ja rimpivesiherne. Suoniittykaistaleiden tum- fiuslajeina ovat siniheinä, hentosuolake, hermesara ja pikkumatara. Lapinlemmikki (Myosotis decumbens): yleinen ala- juoksulla, lehdot ja lehtopensaikot. Luhtavuohennokka, Scutellaria gallericulata.

Galium x pomeranicum paimenmatara.