Kielenhuolto tehtäviä

Yhteen vai erikseen, harjoitukset. Harjoitus 1: monivalintatehtävä. Netti on pullollaan erilaisia kielenhuollon tehtäviä. Kukaan ei jää yksin pilkkuongelminensa. Näiltä sivustoilta löydät apua ensihätään. Tälle sivulle on koottu kielenhuollon harjoituksia, joita voit tehdä itsenäisesti. Kielenhuollon harjoituksia kannattaa tehdä.

Hio kirjoittamisen taitojasi Abitreenien harjoitusten avulla. Tehtävien avulla pääset kertaamaan oikeinkirjoitussääntöjä, referointia ja lähteiden. Asiasanat: oikeinkirjoitus kielenhuolto ammatillinen koulutus lyhenteet. Sivustolla on omana osanaan tehtäviä suomea toisena ja vieraana kielenä. Tuleeko virkkeeseen pilkku vai ei? Tee pilkkutesti 1 Kotimaisten kielten keskuksen sivuilla.

Testaa tietosi Kotimaisten kielten keskuksen kieli- ja nimitesteissä! Mitkä sanat kirjoitetaan yhteen, mitkä erikseen? Testaa kielenhuolto -osaamisesi Kotimaisten kielten keskuksen kielitesteissä! Käyttäisitkö seuraavissa tekstilajeissa puhe- vai kirjakieltä? Koepankissa on tehtäviä eri kielenhuollon alueilta.

Voit koostaa koepankin teh- tävistä juuri omalle ryhmällesi sopivan kokeen. Joistakin koepankin tehtävistä. Voit käydä tekemässä kielenhuollon harjoituksia sivustolla Kirjoittajan ABC-kortti. Viimeinen tehtävä (56) ei näytä pisteytystä. Siirry kohtaan Tehtävät – Nykypäivän kielenhuollon perustehtävät ja -kohteet ovat.

Mikäli saavutat 75% pisteistä, sinun ei välttämättä tarvitse tehdä muita kieliopin harjoituksia, vaan voit siirtyä kielenhuolto -osioon. Ohjeita ja tehtäviä tekniikan alojen äidinkielen opetukseen. Kansio sisältää sekä kielenhuollon ohjeita ja tehtäviä että luetun ymmärtämisen tehtäviä. Virittäjän alkuperäiseen tarkoitukseen ja tehtävään kuului ”käsitellä kielenkäytäntöä, oikeakielisyyttä ja kielenopetusta koskevia. Tässä kirjoituksessa asiaa pohtii Turun. Lisäksi aiheina ovat muun muassa tekstin sidosteisuus, tyyli ja aineiston lainaaminen. Tehtävät ja havainnolliset opetustekstit osoittavat, että kielenhuolto ei ole.

Särmä Tehtäviä 3 pureutuu kirjallisuuden ja kielen kulttuuriseen merkitykseen. Visuaalinen työkalu omien ryhmien taitotason ja aktiivisuuden vertailuun. Graafit piirtyvät oppilaiden tekemien kielenhuolto – tehtävien mukaan. Motivoivuudessa ja oppilaslähtöisyydessä pyrimme ottamaan huomioon välineet, tekstien ja tehtävien teemat sekä tehtävien ja materiaalin autenttisuuden. Kielikirja on uudenlainen kielenhuollon oppikirja, jonka rakenne mahdollistaa.

Opiskelija voi korvata osia opintojaksosta tai sen tehtävistä omassa myös työssä oppimisella. Näkemys suomen kielen huollon tehtävistä, tavoitteista ja periaatteista. AYKOK-S105, 5 op, Tapani Möttönen, 09. Avoin yliopistoHY, Avoin yliopisto (AVOIN)Helsinki Opetuskieli. Verkkokurssi on tarkoitettu kielenhuollon perusasioiden kertaamiseen. Opiskelija palauttaa tehtävänsä Moodleen, ja sitä kautta hän saa. Sivusto sisältää myös paljon tehtäviä.

Oulun yliopisto on julkaissut kirjoittajille hienon verkko-oppimissivuston, Kirjoittajan ABC-kortti, jonka avulla voi itsenäisesti. Luki-Luukas on lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville oppijoille suunnattu interaktiivinen harjoitussivusto.