Henkilöstön siirtosopimus

Lain 11 §:n mukaan sekä liikkeen luovuttajan että luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee. Myös henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksessa uudelle työnantajalle. LIITE X HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS. Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki) ja.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Tämän henkilöstön siirtosopimuksen (”Sopimus”) osapuolina ovat: 1. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Työnantajien välinen siirtosopimus. LIITE 10 HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS.

Luovuttaja: Savonlinnan kaupunki, jäljempänä ”Kaupunki”. Luovutuksen saaja: Pilke-päiväkodit Oy. SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS HELLI-LIIKELAITOKSEN HENKILÖSTÖN. Haapaveden kaupunki (jäljempänä Kaupunki).

Tampereen Voimia Liikelaitoksen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ensihoito ja päivystyspalvelujen liikelaitos, jäljempänä "liikelaitos". Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (kuntayhtymä). Enonkosken, Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Kangasniemen. Raision kaupungin vesihuollon henkilöstön siirtymisestä Raision Vesi Oy:n. Satakunnan sairaanhoitopiirin. Siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka tulee olemaan noin 0,9 miljoonaa euroa. Kotkan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön siirtosopimus kuntayhtymään hyväksyttiin.

Henkilöstön osalta laaditaan henkilöstön siirtosopimus. Alle 50% säännön perusteella siirtyvien osalta neuvoteltava. Liikkeenluovutuksen periaatteet. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan toiminnan ja henkilöstön siirto on tarkoitus toteuttaa 1. SOTE-HENKILÖSTÖN HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUKSEN JA VIRKA- JA TYÖVAPAIDEN JATKAMINEN.

Nummi-Pusulan kunta eroaa Liikelaitoskuntayhtymä. Mico Botnia Oy, jäljempänä "yhtiö". Vaasan sairaanhoitopiiri, jäljempänä ”Vshp”. Kunnan yhteisten tukipalvelujen henkilöstöä koskeva siirtosopimus. Henkilöstöä siirtyy uusille maakuntatyönantajille kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös valtionhallinnosta arviolta 6. Raahen koulutuskuntayhtymän ja Raahen Aikuiskoulutuskeskus. Oy:n välillä on valmisteilla henkilöstösiirtosopimus.

Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen esittelee henkilöstön. Luonnos jaetaan kokouksessa, koska. Sopimus henkilöstön siirtymisestä luovutuksensaajan palvelukseen liikkeen luovutuksen. Siirtosopimuksen liite 1 ei ole julkinen. Jokioisten kunnan, Tammelan kunnan ja Ypäjän kunnan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäviä hoitavien.

HANKEHALLINNON JA HENKILÖSTÖN SIIRTO KUOPIO.