Vesihuollon historia

Laakkonen, Laurila, Kansanen ja Schulman (Toim.): Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan. Vesivaroista ja vesihuollosta keskustellaan eri puolilla maailmaa kiivaasti. IEHG) ja Tampereen teknillisen yliopiston ( TTY). Turkulaisen vesihuollon historia on pitkä ja kuoppainen.

Tämän tekstin tarkoituksena on esitellä lyhyesti Turun vesihuollon ja Halisten vesilaitoksen moninaisia. Viemärilaitoksen kasvu ja jätevedenpuhdistuksen alku.

(pdf) vesihuollon historia pähkinänkuoressa

Vesihuollon historia

Valtiotieteiden tohtori Timo Herrasen kirjoittama ”Vettä ja elämää. Pääset tutustumaan vesihuoltoon ja Kajaanin Vesi -liikelaitosta koskeviin julkaisuihin. Jo tämän vuoksi vesihuollon dosentin Tapio S. Katkon seikkaperäinen selvitys Suomen vesihuollon historiasta, nykytilanteesta ja näkymistä. Historian valtakunnallisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit.

Yhdyskuntien kehitys ja vesi – vesihuollon historiaa. Vesilaitosmuseo näyttely, Jokapäiväinen vetemme, esittelee turkulaisen vesihuollon historiaa ja vedenkäyttöä arjessa viimeisen sadan vuoden ajalta. Tampereen vesihuollon historiassa Kaupinoja on pisimpään toiminut puhdistuslaitos.

Vettä ja elämää: helsingin vesihuollon historia 1876

Vesihuollon historia

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen raakavesilähteenä on Näsijärvi. Eikö hyvin ja laadukkaasti hoidetun vesihuollon pitäisi olla kunnan. Testaa tietämyksesi Tekniikan Historiasta: ovatko seuraavat väitteet totta. Jokioisilla vedenjakelusta ja vähäiseltä osin vedenhankinnasta vastaa kunnan vesihuoltolaitos. Kunta ostaa pääosan jakamastaan vedestä. Liikelaitoksen hallinto muuttaa Nurmon vanhaan kunnantaloon. Voit lukea sen myös sähköisenä versiona.

Kuvan käyttöoikeudet: Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia. Vesi ei jouda seisomaan: Kurikan vesihuollon historia. Vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee. Järjestäytynyt vesi- ja viemärilaitostoiminta alkaa 10. Kun kaupungin väkiluku jatkuvasti kasvaa, lisääntyy myös veden tarve. Veden puute, juomaveden saastuminen ja rantavesien pilaantuminen olivat vielä ajankohtaisia ongelmia. Tämän lehden sivuilla pääset tutustumaan vesihuollon historiaan eri näkökulmis- ta.

Tämä dosentti, FT Petri Juutin ja tekniikan tohtori Riikka Rajalan kirjoittama Kurikan vesihuollon historiasta kertova kirja valottaa. Tämän vesihuollon historiasta kertovan kirjan on tarkoitus valottaa vesihuollon kehityskaarta niin Kurikassa, kuin Jurvassakin. Ennen tämän kirjan kirjoittamista. Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos huolehtii toiminta-alueidensa (Lieksan Vesi ja Kolin Vesi) talousveden jakelusta ja jätevesien johtamisesta.

Yhdyskuntien kehitys ja vesi

Vesihuollon historia

Helsingin vesihuollon historiaa valottaa vierailijalle vedenpuhdistamolaitosten ja maanalaisten vesijohtoverkostojen maailmaa. Vesijohtoverkosto kattaa lähes koko kunnan alueen ja raakavetenä käytetään pelkästään pohjavettä, jota pumpataan kolmelta eri. Laaja erikoisnäyttely käsittelee pääkaupungin vesihuollon yli 130-vuotiasta historiaa. Tekniikan museo sijaitsee Helsingin ensimmäisissä vedenpuhdistamon.

Tammelan kunnan vesihuoltolaitos vastaa kolmesta vedenottamosta. Syrjäharjun vedenottamolta vettä toimitetaan kirkonkylän ja Etelä-Tammelan vesihuollon. Pieksämäen Vesi Oy aloitti toiminnan v. Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitos toimittaa asiakkaille talousveden laatuvaatimukset täyttävää puhdasta vettä ja johtaa jätevedet jätevedenpuhdistamolle. Toimitamme kiinteistöllesi vettä ja vastaanotamme kiinteistösi jätevedet noudattaen tehtyä sopimusta ja kulloinkin voimassa olevia yleisiä määräyksiä.