Kantava alapohja

Alapohjan kantava rakenne voi olla puuta, betonia, siporexia, terästä tai liittorakenne, esimerkiksi teräspoimulevy ja betoni. Puurakenteinen tuulettuva alapohja. Mikäli maapohjana on heikosti kantava. Rakenne muodostaa yhtenäisen kantavan ja tiiviin rakenteen. Ryömintätilaisessa perustuksessa kantava alapohja on järkevin tehdä kivirakenteisena, jolloin.

Alapohjarakenteen vaihtoehtona on joko kantava, perusmuureihin tukeutuva alapohja tai maanvarainen laatta.

Matala perusmuuri – harkkokivitalo

Kantava alapohja

Betonirakenteisen ryömintätilan. Sen suunnittelussa tulee ottaa huomioon mm. Kantava alapohja voi olla joko. Tuulettuvien alapohjien toimimattomuudella saattaa olla selviä vaikutuksia. Asiasanat: tuulettuva alapohja, rossipohja, ryömintätila, kosteus. Jos puuosa on kantava, tulee sen lastuamisesta neuvotella rakennesuunnit-. Ontelolaatalla rakennettavassa rossipohjarakenteessa on Finnfoam- eristeet parasta sijoittaa ontelolaatan.

KANTAVA RAKENNE, ONTELOLAATTA RAK.

Maanvarainen ja ryömintätilainen perustus

Kantava alapohja

Peruspilarit soveltuvat käytettäviksi routivalle maaperälle perustetuissa kellarittomissa rakennuksissa, joissa on ryömintätilainen alapohja ja kantavat, osittain. Eli tuulettuva alapohja, mutta lattian alle ei päästetä jääkylmää. Tuulettuvat alapohjat ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia kuin seinärakenteet. Maanvastainen alapohja, isot varastot ja teollisuushallit. Betoniulkoseinä, kantava Sandwich-elementti, Platina, passiivitalo.

Muurametalojen valmistaloihin kuuluu vakiona lämmin ja tuuletettu alapohja, joka. Jos rakennuksessa on kantava laattaperustus ja kunnon kellari sekä. C ja ilman suhteellinen kosteus 57%. Maanvarainen alapohja rakentuu alussorasta. Asiantuntija" puhuu betonilaatasta (=ontelolaatta, kantava laatta) ja. Tuulettuva alapohja eli rossipohja on yleinen ratkaisu etenkin.

Lattia on kantavan rakenneosan – alapohjan tai välipohjan – ylin pintarakenne. Lattiamateriaaleja on useita eri tyyppejä. Kipsilevylattia on yleinen vaihtoehto. Perustukseen kohdistuvat kuormitukset riippuvat siitä, onko alapohja maanvarainen vai kantava.

Alapohja on edullisinta rakentaa maanvaraisena silloin, kun. Jos tontin maaperä on kantavaa maa-ainesta voidaan antura valaa suoraan murskepatjan päälle.

Teräspaalut + kantava alapohja lisäosaan

Kantava alapohja

PM2-US1 Matala perusmuuri, kantava ontelolaatta- alapohja, eristemuottiharkko. PM3-AP1 Kellarin perusmuuri (maanpaineseinä) ja maanvarainen alapohja. TUULETTUVA ALAPOHJA ONTELOLAATOISTA. Talon perustuksiin luetaan rakennuksen alimman alapohjan tason alapuoliset kantavat rakenteet. Talo seisoo perustustensa varassa koko käyttöikänsä ajan.

Pohjaveden ollessa lähellä talon perustuspaikkaa, tuulettuva alapohja on myös yleinen valinta. Alapuolinen Vedeneristeenä teräskaukalo 2. Alalaatan alapuolinen solupolystyreenieriste. Esimerkki 1: Yksinkertainen maata vasten valettu kantava laatta – painuma- ja. L = 2-5 m, kantava alapohja kadut, pihat, yms.

Suurin ongelma löytyi alapohjasta. Lattian kantava rakenne oli niin heikko, että se olisi saattanut pettää melkein hetkellä millä hyvänsä. Myös puu sopii kantavan laatan materiaaliksi. Perinteisessä rossipohjassa alapohjan kantavan osan muodostaa puupalkisto, jonka väliin tulevat lämmöneristeet.