Viilupuu lujuusluokka

Lujuus vaihtelee ⇒ lujuuslajittelu. Viilupuu = 3 mm paksuista sorvatuista havupuuviiluista liimattua levyä, viilun pituus. Tuotteessa käyttty sahatavara täyttää lujuusluokan C24 vaatimukset. Puurakenteiden käyttökohteiden olot ja kuormi- tuksien kestot. Yhdensuuntaisen viilurakenteen takia Kerto-S:llä on hyvä lujuus, joka mahdol- listaa tietyissä. Kertopuun virallinen nimi on viilupuu.

Liimana käytetään säänkestävää fenolihartsiliimaa kuin vanerituotteissa. LVL-palkin suuri jäykkyys estää haitallisen. Viilurakenteen ansiosta se on tasalaatuinen, luja ja mittatarkka. Viilupuu (laminated veneer lumber, LVL) on liimaamalla valmistettu puutuote, jonka. Kerto-tuotteiden lujuus – ja kimmoarvot ovat korkeammat kuin liimapuun ja rakennepuutavaran. Taulukot lujuusluokkien GL28 ja GL30 liimapuun alustavaa eurokoodimitoitusta varten. Taulukosta saadaan eri palkkikokojen kokonaiskuorman ominaisarvo qk.

Kerto-T on suora, kieroutumaton ja mittatarkka tuote. Sorvatuista havupuuviiluista yhteen liimattua. Viilupuu on sekä lujuus – että jäykkyysominaisuuksiltaan rakennepuuta vahvempaa. Massiivipuulevyt valmistetaan. Lujuusluokka C30 vastaa pohjoismaista INSTA 142. T40, T30, T24 tai T18 tai vas-. Määrämittaan valmistettujen liimapuiden lujuusluokka on GL30h ja palkin maksimi pituus.

Merkinnät: betoni, höyläpuu, kertopuu, lujuusluokka, puutoimitus, runkopuu, saha, valu. Woodshopissa myytävän liimapuun lujuusluokka on GL30. Yli 12 metriä pitkät ja suuren dimension liimapuupalkit tarjoamme erikseen GL30h lujuusluokkaisina. Myytävälle rakennus- sahatavaralle on olemassa määritellyt lujuusluokat. Puun lujuus vaihtelee eri suunnissa.

Viilupuu on vanerin tapaan sorvatuista viiluista liimaamalla. Liima- ja viilupuun hyviä ominaisuuksia ovat mm. LVL- viilupuun, tuotantolinjaa. Puutavarapankkojen lujuusluokat 4 tonnista 12 tonniin. KERTO-Q ristiviilu (kyllästetty) Ympäristöministeriön tyyppihyväksymiä Viilupuu = 3 mm. Ontelolaattalattioilla (betonin lujuusluokka K60) tarkasteltavat laatan.

Betonin lujuusluokka ja teräksen laatu ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisia. Sorvaustekniikkaan perustuva uusi viilupuu tulee täydentämään Itävallan. L40- lujuusluokan liimapuuta, kertoo Liimapuuyhdistyksen puheenjohtaja Tero Vesanen. Laminated Veneer Lumber, viilupuu. Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa perustan lujuus – laskennan.

Sahatavara, liimapuu, viilupuu.