Veden kiertokulku

Myös suolapitoisuus vaikuttaa tiheyteen. Maapalloa kutsutaan siniseksi planeetaksi, koska sen pinnasta yli 70 % on veden, lähinnä valtamerten peitossa. Vesivaroista 97 % onkin suolaisena vetenä. Vesimolekyyli on vedyn oksidi, H2O. Vesi on elintärkeä aine elämällä.

Vesi toimii erinoamisesti liuottimena.

Vesi on jatkuvassa liikkeessä

Veden kiertokulku

Erityisesti metallien ja epämetallien. Vesistöjen, maan pinnan ja kasvien kosteus haihtuu ilmaan vesihöyryksi. Veden kiertokulun voimanlähteenä on auringon energia. Veden Kiertokulku – The Water Cycle for Schools, Finnish. Accessibility FOIA Privacy Policies.

Johdattelukysymyksien avulla lähdimme työstämään päivän varsinaista aihetta, veden kiertokulkua. Katsotaan Powerpoint-esitys veden kiertokulusta, jonka jälkeen keskustellaan.

Mappa luettelokortti: veden kiertokulku

Veden kiertokulku

Otavan Opiston Oppimateriaalit. Uudenmaan vähäjärvi- sissä jokivesistöissä virtaaman vaihtelut ovat nopeita. Veden määrä maapallolla on vakio. Se esiintyy kaikissa olomuodoissaan eli nesteenä, kiinteänä ja kaasuna.

Auringon energia muuttaa nestemäisen veden maanpinnasta. Hydrosfääri koostuu maapallon vesivarastoista, meristä sekä mantereiden ja ilmakehän vedestä Vesi muuttaa muotoaan koko ajan Sama vesi on kiertänyt. Tavoite: Saat yleiskatsauksen pääkaupunkiseudun vesihuollosta. Tutustut veden kiertokulkuun liittyvään käsitteistöön ja ymmärrrät veden kiertokulun. Pohdi, miten vesi kiertää maapallolla. Piirrä kaavio veden kiertokulusta merestä mantereelle ja takaisin mereen.

Valtameri on suurin myymälä veden päällä. Levyn musiikilla on rauhoittava vaikutus joten se sopii erinomaisesti. Leikissä oppilaat ovat vettä meressä, pilvessä ja joessa. Opetusanimaatio siitä, miten vesi kiertää luonnossa. Kirjaudu sisään lähettääksesi kommentteja.

Kaikki maapallolla oleva vesi on ollut täällä jo maapallon alkuajoista saakka.

Wet city – veden kiertokulku kaupungissa

Veden kiertokulku

Juomme siis samaa vettä, jota dinosauruksetkin joivat! Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. Vedellä on luonnossa jatkuva kiertokulku. Maapallon kokonaishaihdunnasta 85 % tapahtuu meristä. Vesistöistä ja maaperästä haihtunut vesi palautuu takaisin.

Hanke tutkii ilmastonmuutoksen vaikutusta Suomen vesivaroihin ja niiden käyttöön. Hankkeen tulokset ovat merkityksellisiä yhteiskunnan eri. Helsingin yliopisto, Maantieteen laitos e-mail: olli. Yksinkertaisempaa ja kokonaisvaltaisempaa koetta saa etsiä. Piirrä veden kiertokulku mingrip-pussiin. Laita pussiin pieni määrä vettä, sulje pussi ja ripusta. Vesi ja ihminen -erottamattomat.

Kymmenen tehtävää ja koetta liittyen veden laatuun ja käyttöön. Elämän vesi – veden kiertokulku -ympäristökasvatushanke. Information on the environment for those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policy, and also the. Kokonaisuudessa tutkitaan veden kiertokulkua.

Oppilas oppii miten vesi kiertää maapalolla ja miten eri tekijät vaikuttavat veden kiertokulkuun.