Tontin lohkominen

Lohkomisessa muodostetaan uusi kiinteistö. Yleensä myytävä tontti on määräala, joka vasta lohkomistoimituksessa muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Tontin nurkkapyykit on kunnan toimesta merkitty. Tontilla on okt jonka omistan ja tontti on pitkä ja kapea niin että kapea reuna on kadulle ja.

Kaupunki suorittaa tontteja ja muita kiinteistöjä koskevat kiinteistötoimitukset Kauniaisten kaupungin alueella.

Tonttijako ja tonttien lohkominen

Tontin lohkominen

Tontin lohkominen ja muut kiinteistötoimitukset. Eli varasimme alustavasti unelmiemme tontin pikkukylästä. Tonttikartassa lukee varaamamme tontin lähettyvillä, että tontteja ei ole lohkottu. Ilmeisesti sitä on nyt pienennetty edelleen.

Myydyn määräalan käsittäessä tonttijaon mukaisen tontin lohkominen tulee vireille ilman eri hakemusta maanmittaustoimiston toimitettua. Yleisimmät toimituslajit ovat tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen, rasitetoimitus ja rajankäynti.

Tontin lohkominen ja myynti

Tontin lohkominen

Ennen tontin lohkomista on alueelle laadittava sitova tonttijako). Jos tonttijaon mukaisen tontin alue on sama kuin vanhan kiinteistön alue, voidaan uusi. Tonttijaon mukainen tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomalla. Siinä merkitään tontin rajat maastoon ja selvitetään tontin oikeudelliset rekisteröintiedellytykset. Yksistään asemakaavan voimaantulo ja tonttijaon laatiminen ei tee tontista rakennuskelpoista asemakaava-alueella. Kiinteistönmuodostus-yksikkö hoitaa kaupungin asemakaava-alueella olevien kiinteistöjen lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset. Lohkomien tulee vireille omistajan.

Ennen lohkomista alueella tulee olla voimassa kaavan mukainen. Kaupunki hoitaa alueiden kiinteistöiksi muodostamisen asemakaava-alueella, jolla edellytetään sitovaa tonttijakoa. Tavallisesti tontti muodostetaan lohkomalla. Jos määräala vastaa voimassa olevan asemakaavan mukaan tehdyn tonttijaon mukaista tonttia (ns. kaavatonttia), tontin lohkominen käynnistyy automaattisesti.

Tontti on asemakaava-alueella oleva itsenäinen kiinteistö, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tällöin se on rakennuskelpoinen. Asemakaavassa tonttimaaksi osoitettu hyväksytyn tonttijaon mukainen tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomalla.

Tontin lohkominen ja muut kiinteistötoimitukset

Tontin lohkominen

Asemakaava-alueen rakennuspaikat eli tontit syntyvät lohkomisella. Tontin omistaja tai vuokramies voi hakea. Lisäksi Omistajalla tulee olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti. Rakennusluvan edellytyksenä on asemakaavan mukainen tontti.

Joensuun kaupunki vastaa kiinteistörekisterin pidosta kaupungin. Vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukainen tontti lohkotaan tontin. Nyt siitä laskutetaan jo 990 euroa, Pöytyän kehitysjohtaja Markku Kaurila. Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasite tarkoittaa pysyvää oikeutta esimerkiksi kulkuyhteyttä, ajoneuvon. Kunnan myymät tontit ovat olleet pääsääntöisesti määräaloja.

Kunta peri erillisen ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisen. Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Tontti muodostetaan tontin lohkomisella, jonka suorittaa toimitusinsinööri. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Vanhan Hämeenlinnan asemakaavoitetulla alueella haettavia kiinteistötomituksia ja toimenpiteitä ovat: tontin lohkominen.

Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta. Nivalassa tonttien lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos.