Toimitusjohtaja hallituksen jäsenenä

Ei ole lainkaan harvinaista, että toimitusjohtaja onkin samalla hallituksen jäsen. Auttakaa tyhmää – voiko toimitusjohtaja toimia hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtajaan sovelletaan lisäksi, mitä hallituksen jäsenestä. Joskus käy niin, että yrityksen toimitusjohtajan ja hallituksen. Hän kumoaa yleisen käsityksen, että hallitusten jäsenten palkkiot olisivat. Siinä pitää olla vähintään kolme jäsentä. Osakeyhtiössä on oltava hallitus.

Hallituksen jäsenet valitsee lähtökohtaisesti yhtiökokous. Mikäli yhtiössä ei ole toimitusjohtajaa, hallitus vastaa myös päivittäisen toiminnan johtamisesta. Yhteisölaeissa toimitusjohtajalle on. Stephen Elop valittiin Nokian toimitusjohtajaksi, mutta hän ei ole hallituksen jäsen. Ensi keväänä Elop nousee kuitenkin myös Nokian.

Esimerkiksi hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi tarvita luvan. Lupia on myönnetty, jos hallituksessa on varsinaisena jäsenenä vähintään yksi ETA- alueella. Mikäli hallituksen jäseneksi ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista. Asianajaja Jarmo Henriksson jatkoi iltapäivällä SGKY:n. Eli esimerkiksi vaikka osakeyhtiössä hallituksen jäsenelle on annettu. Jos toimitusjohtaja on samalla yhtiömies, hänen edustusvaltansa. Työtehtävien jaot ja delegoinnit oltava kunnossa hallituksen vastuualueiden määrittelyjen ja esimerkiksi toimitusjohtajan johtajasopimuksen. Merkitystä oli myös sillä, että hallituksen jäsen on.

Siihen saattaa kuulua vain yhtiökokous, yksijäseninen hallitus ja yksi. Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja tehtävistään sekä päättää hänen. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksessa on kuusi jäsentä. Myyntijohtaja, Arctos Securities. Boardman Grow hallituksen varapj. Mikäli esteellinen hallituksen jäsen osallistuu päätöksentekoon, saattaa seurauksena olla päätöksen pätemättömyys. Tämän vuoksi esteellisyystilanne täytyy. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu tämän kutsusta niin usein kuin puheenjohtaja, joku muu hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja.

Työeläkeyhtiö Elon hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan luottamustoimet taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä yhteisöissä tai säätiöissä. Technopoliksen hallituksen kokoonpanon tulee vastata toimialan ja markkinatilanteen asettamia vaatimuksia. Tällä hetkellä Yhtiön hallitus koostuu viidestä jäsenestä. Ahlström Capital, toimitusjohtaja 1. Päätoimi: Indcrea Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen jäsen ja osakas.