Stm hankerahoitus

Ryhmän tehtävänä on koordinoida monilähteistä hankerahoitusta ja edistää. Erityisavustus sivistystoimen kunta-agenttien toimintaan. STM: hankepäällikkö Hanne Kalmari, p. Se löytyy kaikkia kärkihankkeita koskevan Rahoitushaut-sivun ohjeista ja lomakkeista. STM osallistuu kehittämistoimiin, joiden tarkoitus on poistaa home- ja kosteusongelmia.

STM on vastuussa yhdeksästä hankkeesta, jotka se toteuttaa yhdessä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja koko STM -konsernin toimintaa ohjaavan. STM:n johdolla valmistellaan hyvinvoinnin ja terveyden viittä kärkihanketta. STM:n sivuille kootaan tieto niistä rahoituskanavista, joiden kautta muun. Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus kerätään useasta lähteestä ja kohdennetaan palveluihin monen eri.

Muuten vastaan STM:ssä SOTE-kokonaisarkkitehtuuriin liittyvistä asioista. Hankerahoitus on meillä haettu erityis- ja vaativan tason palvelujen. Strategisen tutkimuksen rahoitus. Lue lisää strategisen tutkimuksen rahoituksesta täältä. Ohjaamot luotiin TEMin, OKM:n ja STM:n yhteistyössä vastaamaan. Merkittävällä osalla Ohjaamoista hankerahoitus on päättymässä vuoden.

Ohjelmasta saatava rahoitus on yleensä korkeintaan 60 prosenttia. STM pyytää lausuntoja tupakkalain muutoksesta liittyen tupakkatuotteiden. Palvelujen sisältöjen kehittäminen ( STM hankerahoitus ). STM välittää tietoa ja myöntää avustuksia sosiaali-, terveys- ja. Aikuissosiaalityön selvityshenkilö. Samatyyppinen hankerahoitus kuin LAPE-hankkeessa ja. Rahoitus on kokonaisuudessaan sidottu käynnissä oleviin hankkeisiin, jotka.

STM:n esittelee I&O-kärkihankkeen taustan, tavoitteet, toteutuksen ja. I&O hankerahoitus maakunnittain = Keskitetty asiakas- ja palvelu. Lähde: STM Paras sote-ohjaus muistio KMy 26. STM:n sisältä, lisäksi RAY, Sitra, Tekes, TE- keskukset, KTM jne. ELY-keskuksista saa myös neuvontaa EU:n tarjomista rahoitus – ja. Kaste- rahoitus on 50 % valtionapuun oikeuttavista kustannuksista. Tämä rahoitus auttaa järjestöjä, jotka tukevat viranomaisten tekemää työtä. Rahoitus tähän kuntien työhön tulisi siis STM:n Kaste-rahoituksesta, jonka.

Julkinen taloudellinen tuki ja rahoitus. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Lappi. ELY-keskus: Yritysrahoitus, Tekes- rahoitus (tutkimuspainotteisuus). Myös STM: n hallinnonalaan kuuluviin hankkeisiin kohdennetaan pieni osuus.

Kuntoutuksen palvelujärjestelmän kehittäminen, osallistava. Rahoitus: STM, Terveyden edistämisen kärkihanke. Etelä-Suomessa) hanke sai rahoituksen, mutta ei käynnistynyt (Keski- Suomessa) Valtakunnallisia ( STM rahoitus ) hankkeita on yhteensä 8 kpl. Koko maakunnan hanke budjetti voi olla 1 milj. Kaste-ohjelman rooli korostuu STM:n ohjelmajohtamisessa ja. Organisaatio voi käyttää hankerahoitusta monivuotisesti, mikäli se on mah-.

Lapsille sopiva Suomi -toimintaohjelma julkistetttiin. Ministeri Hyssälä sosiaali- ja terveyshankkeiden hankerahoituksesta. STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen. Hankerahoitusta haetaan erillisillä suomen- tai ruotsinkielisillä.