Sivutuloprosentti

Oletko freelancer tai saatko sivutuloja? Hae verokortti, jossa on yksi tuloraja koko vuoden palkkatuloille. Hae uutta verokorttia OmaVerossa ja esitä se työnantajalle. Veroprosenttiin vaikuttavat tulot ja vähennykset. Kokonaistulo ratkaisee veron määrän. Verokortti on asiapaperi, jonka tietojen mukaan palkanmaksaja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen verottajalle. Verohallinto toimittaa verokortin vuosittain. Verokortissa on jatkossa vain yksi tuloraja ja sivutuloprosentti poistuu käytöstä – Nämä asiat pitää tietää verotuksen uudistuksista.

Korkea sivutuloprosentti on iso ongelma silloin kun olisi vähäistä lisätyötä tarjolla. Sivutyön tarjoajan täytyy käytännössä maksaa enemmän. Rahasto-osuuden ja ylijäämän veronalaisesta osasta toimitetaan ennakonpidätys sivutuloprosentin tai päätoimen verokortin lisäprosentin mukaan taikka tätä. Niin meneekö toisesta palkasta tosiaan se sivutuloprosentti eli minulla 30% veroa? Ensi vuoden alusta myös verokorttiin on luvassa muutoksia. Uudistuksen jälkeen sivutuloprosentti poistuu kokonaan.

Ei kai ole mikään pakko käyttää sitä sivutuloprosenttia. Sen merkitys on ettei tässä progressiivisessa verotuksessa tule maksettavaa kun. Verokorttia ei tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio riittää. Sivutuloprosentin poistuminen helpottaa heidän tilannettaan. Ensi vuonna työnantaja ei peri kesken vuotta tulorajan ylittäviltä osilta veroa sivutuloprosentin mukaan. Kaikille tulee joskus ylityökorvauksia. Jos henkilöllä on päätoimen ohella sivutuloa, toimitetaan.

Rahasto-osuudesta 20 % on verovapaata ja jäljelle jäävää 80 % verotetaan normaalisti sivutuloprosentin mukaan. Normaalisti sivutulokortissa on vain yksi prosentti, mutta löytyy myös sivutuloverokortteja, joista löytyy. Olen kirjoittanut lukuja neljään kirjaan, yhteenlasketut tekijänpalkkiot vähän yli 20 euroa, ennakonpidätys 60%. Onko noin iso sivutuloprosentti. ETA alueen ulkopuolisia pokerivoittoja ei veroteta sivutuloprosentin mukaan.

Henkilöstörahastojen ja Palkkiorahastojen jäsenten palvelu. Uusi sähköinen palvelu muuttaa myös sitä, miten verovähennyksiin. Suomalaiset ovat voineet hoitaa veroasioitaan jo pitkään verohallinnon palvelussa. Puhelin: Täydellinen henkilötunnus: ______-______. Majoituskulut, alkuperäiset tositteet. Tavan verokirjalla ennakonpidätys tietty menee sivutuloprosentin mukaan, jolloin herkästi tuntuu siltä, että eniten hommasta hyötyy verottaja. Työnantaja pidättää verokortin perusteella osan työntekijän palkasta ja tilittää sen. Saukkonen maksaa töistään veroa sivutuloprosentin mukaisesti.

Viikot eivät ole keikkailijalle veljiä keskenään. Verotetaanko palkkatyötä sivutuloprosentin mukaan, joitan -40 %:ia? Ennakonpidätys toimitetaan pääsääntöisesti sivutuloprosentin mukaan. Mikäli verokorttia ei ole esitetty, toimitetaan ennakonpidätys 60 %:n. Sain vuosi sitten teostolta ~600€, verotushommat hoitu automaattisesti, ilman mitään firmaa, tais mennä sivutuloprosentin mukaan. Jossain muussa leipätyössä olevaa verotetaan myymistään kuvista sivutyöprosentin mukaan?

Siis ennakonpidätys tehdään sivutuloprosentin.