Rintarangan nikamat

Rintarangan nikamat sijoittuvat rintakehän alueelle. Kaularangassa on seitsemän nikamaa, rintarangassa 12 ja lannerangassa viisi. Risti- ja häntäluun nikamat ovat. Ihmisellä on 7 kaulanikamaa, 12 rintanikamaa, 5 lannenikamaa. Selkäranka tukee vartaloa ja suojaa selkäydintä.

Nikamien dorsaalipuolella on nikamien kaaret (arcus vertebrae), joiden keskellä on.

Rintarangan kiputila avofysioterapian vastaanotolla

Ihmisen selkäranka on normaalisti sivulta katsoen mutkalla: rintarangan. Nikaman solmu (lat. corpus vertebrae) on sen paksu ja tukeva osa, johon. Fasettilukko tuntuu selässä yleensä paineena ja liikkeiden jäykkyytenä. Kaksi ensimmäistä liikettä avaavat rintarankaa ja kolmas lannerankaa.

Toiminnallisesti selkäranka voidaan jakaa seitsemään kaularangan nikamaan, kahteentoista rintarangan nikamaan sekä viiteen lannerangan. Yläselkäni on vaivannut minua jo kahden vuoden ajan. Kipu tuntuu 10 nikaman korkeudella pahimmillaan ja se säteilee yleensä vasemmalle.

Selän nikamavälilevyjen ja lihasten kuor

Rintarangan nikamat

Mutta selkeästi ongelmiesi syy on lukossa oleva rintaranka, koska jos sen. Tietäisikös kukaan muuta keinoa saada rintaranka naksahtamaan, kuin keppi niskan taakse-tyylillä? Jumankeuta kun yksi nikama rintarangan. Rintaranka on tältä alueelta lievästi voimakkaammin kyfoottinen.

Tutkimuksessa on todettu rintarangan rakennevika ja rakennemuutos. Lapojen väli kipeytyy ja minulla on todettu yliliikkuvat nikamat. Selkärangan nikamat poikkeavat rakenteeltaan toisistaan. Koko selkärangan normaali ryhti (kaularangan notko, rintarangan kyfoosi). Rintarangassa sulla on sitten yksi tai useampia välilevypullistumia. Tällöin nikamat alkavat muistuttaa muodoltaan kiiloja ja ryhti painuu. Kun aiemmin opittiin, että niskan alueella nikamia on 7, rintarangan alueella niitä puolestaan on 12.

Kaula-, rinta- ja lannerangan nikamien välillä tapahtuva liike. Th7 ( rintarangan seitsemäs nikama ) tasalla ja L5. Nikamista 6 – 10 väliselle alueella on syntynyt ns. Patologinen murtuma voi kehittyä mihin tahansa selkärangan nikamaan.

Kun murrosiässä tapahtuu kasvupyrähdys, selkärangan nikamat alkavat. Suurin osa rintarangasta sekä ylin lannenikama muotoillaan uusiksi.

Esseepankki » niskahartiaseudun kiputilat

Rintarangan nikamat

Tiedon kulkua hermostossa voivat häiritä selkärangan nikamien. Virheasennot voivat olla kahden nikaman välissä tai laajemmalla alueella kuten. Korkkiruuvihäntäisillä roduilla nikaman kehityshäiriötä tavataan rangan kaikissa osissa, tavallisimmin rintarangassa. Fasettinivel on luinen rakenne, jolla selkärangan nikamat niveltyvät. Mikäli kylkiluiden ja rintarangan nikamien välisten nivelten toiminta on. Nikamien ylimääräinen liike aiheuttaa ajan kuluessa luupiikkejä, jotka voivat luuduttaa nikamat. Kaiken keskipisteenä selkäranka koostuu 33 nikamasta tai niiden jänteistä ja 23.

Selkäkipuja voi esiintyä ylempänä lapojen seudussa tai muualla rintarangan alueella. Scheuermannin taudissa selkärangan nikamien.