Puurunko leikkauskuva

Ohjeissa on esitetty puurungon ko- koaminen perustuksista vesikattoon asti eristettynä ja levytettynä. Ryömintätilainen perustus, LTH-380 Eristeharkko, puurunko ja tiiliverhous. Ontelosokkeli, ontelolaatta, huoneistoväliseinä. Kantava puurakenteinen märkätilan alapohja AP 2, leikkaus. Puurakenteinen kuivan tilan välipohja VP 1, leikkaus 1:10.

Rakennussuunnittelu toteutet- tiin kaikkien.

Koko talon tiiliseinä halkeamassa

Puurunko leikkauskuva

Kuva: Pientalon mallinnettu puurunko: yläpohjapalkki. Yhtenäinen eristekerros vähentää olennaisesti kylmäsiltoja sekä puurunkoon kertyvää kosteutta. Tuulensuojalevyjen saumat tulee tiivistää PAROC XST 022. Muottiharkot, matalaperustus, puurunko. Detaljikirjastossa on esitetty esimerkkejä rakenneratkaisuista.

Kuvat ovat saatavilla PDF- ja DWG-muodossa. Lisäksi perusrakennetyypeistä on saatavilla DOF.

Pientalon ulkoseinän eristäminen

Puurunko leikkauskuva

Puurungon pystytyksessä ja sen sijainnissa perustuksiin nähden tulee huo- mioida mm. Rungon pystytys aloitetaan alajuoksusta. Ohessa esitellään leikkauskuvia tyypillisistä SF-kodeissa käytetyistä rakenteista. Yleisemmin käytetty rakenne suomalaisissa omakotitaloissa on puurunko. Tiiliverhoiltu puurunkoinen ulkoseinä. Pesuhuoneen ja saunan väliseinän leikkaus. Tiivistä mahdolliset läpimenot huolellisesti Visux-läpivienneillä. Mökin leikkaus, kattokaltevuus 34o.

Materiaalien ja rakenteiden valinnassa ja muodoissa on. Knauf seinät koostuvat teräs- tai puurungosta, kipsilevyistä sekä kipsilevyjen kiinnikkeistä. Osastoivissa ulkoseinissä rankajako on 600 mm ja puurunko. Tutkitun rakenteen leikkauskuva on esitetty kuvassa 1. PLRUHP-2 Ponttiharkot, matalaperustus RUH–200P, puurunko.

PLRUHP-4 Ponttiharkot, matalaperustus, puurunkoinen tiiliverhottu seinä. Sepa-Kevytlaatan liittyminen puurunko – seinään. Rintamamietalo KOHO 40 – leikkauskuva. Leikkauskuva valua vaille valmiista kevytlaatasta.

Liitosdetaljit (ulkoseinät)

Puurunko leikkauskuva

Rakennuslupaa varten tarvittavat pohja-, julkisivu- ja leikkauskuva. Valesokkelirakenteessa ulkoseinän puurungon alaohjauspuu on usein n. Väliseinäelementin leikkauskuva. Sisäpinnan lisäeristys ja saneeraus. Seinämateriaalit: Seinät maali, tapetti, kosteat tilat laatta. Puurunko, mineraalivilla, lautaverhous.

Lattiamateriaalit: Lattiat laminaatti, kosteat. Maanvarainen betonilaatta, betonianturat. Hyvä leikkauskuva sokkelista auttaisi. Sitten kun puurunko vähän "elää", niin rasitus kohdistuu aukon kulmaan ja jos kulmaan on laitettu.

Betonirunko, osin puurunkoja ikkunoiden kohdilla. Tuloilmakammio, jossa pölyä ja.