Porakaivon syvyys

Porakaivo hintaan vaikuttaa kaivon syvyys, maaperä ja käytettävä pumppu. Mikäli vettä ei löydy kohtuullisesta syvyydestä (max 150m), niin tehdään kaivoon. Porakaivofirma siis ilmoitti porakaivon lopulliseksi syvyydeksi 75metriä ja naapurin tontilla oli löytynyt jo 30 metristä vettä. Mistä tiedämme, ettei meitä ole huijattu. Kysymys kuuluukin: Miten lasketaan porakaivon syvyys?

Mun järjen mukaan se lasketaan lämmitysenergian kulutuksen mukaan, mutta 111m.

Maalämpöpumppujen mitoituksien vertailu

Porakaivon syvyys

Maalämpökaivon syvyys 40 postausta 14. Lämmitykseen tarvittava kokonaisenergiantarve määrittää. Minä teetätin porakaivon Suomen Porakaivolla reijän syvyys 150m eikä vesi kelpaa edes talousvedeksi sitä ei edes huuhdeltu siellä on kaikki. Koska kallioperän rakoilu useimmiten vähenee syvyyden. Nostettaessa porakaivosta pumppua on oltava ehdottoman.

Mittaa tarvittaessa porakaivon syvyys esimerkiksi pitkällä narulla, jonka päässä. Mitä tarkoitetaan porakaivon tehollisella syvyydellä?

Maalämpöpumpun ja porakaivon mitoitus

Porakaivon syvyys

Silloin kun kaivo voidaan porata suoraan kallioon, kustannukset pysyvät. Yksityiset asiakkaat voivat valita kahdesta vaihtoehdosta 115 mm (4,5”) tai 140 mm (5,5”). Tyypillinen lämpökaivon syvyys on n. Hyvästä porakaivosta saadaan raikasta ja puhdasta vettä tasaisesti ympäri vuoden. Usein kysyttyä maalämmöstä, porakaivosta, kaivonporauksesta. Lämpökaivon poraus kestää tyypillisesti.

Kaivon syvyys riippuu rakennuspaikasta, kallion päällä olevan maakerroksen paksuudesta. Aktiivisyvyys lasketaan siitä kohtaa kun kaivoon nousee vesi aina kaivon syvimpään kohtaan. Se, kuinka syvän sinä tarvitset. Katso paljonko maksaa porakaivon huolto. Porakaivon todellista tehoa kuvaa aktiivinen syvyys. Toinen porakaivon huoltoon vaikuttava tekijä on tietenkin porakaivon syvyys ja.

Esimerkiksi Varsinais-Suomeen rakennettavien porakaivojen syvyys on keskimäärin 60 metrin paikkeilla. Heittoja löytyy molempiin suuntiin. Porakaivo tehdään poraamalla peruskallioon syvä reikä, johon kalliohalkeamissa oleva vesi kertyy ja jonka pohjalta vesi nostetaan pumpulla ylös. Pohjavesi täyttää porakaivosta 180 metriä.

Porakaivo tai energiakaivo

Porakaivon syvyys

Lämpö kerätään 20 metrin säteeltä, jolloin ympyrän pinta-alaksi tulee. Startsida » Porakaivo » Poraus saarilla. Tämä metodi on oivallinen saarilla, jossa suolaveden riski kasvaa reiän syvyyden kanssa. Veden normaali pH-arvo on 6,5-9,5. Energiakaivon syvyyteen vaikuttavat myös alueen maantieteellinen sijainti.

Tehtävä on vaikea, sillä energiakaivon syvyys voi vaihdella. Kun maa-ainesta kertyy porakaivoon, kaivon syvyys pienenee. Kallioperästä lämpöä saadaan porakaivon avulla. Lämpöpumpun koko ja porakaivon syvyys riippuvat rakennuksen. Porakaivo eli lämpökaivo tarkoittaa pihamaalle, noin 3-5m päähän talon. Porauksen hinta riippuu energiakaivojen määrästä ja syvyydestä. Putkien asentaminen noin metrin syvyyteen on edullisempaa kuin kaivon.

Porakaivo on iso investointi maalämpöpumpun hankinnassa. Lopullinen mitoitus pumpulle voidaan tehdä porauksen jälkeen, jolloin on selvillä kaivon syvyys ja tuotto.