Otsalohkon vaurioituminen

Potilaat, joilla on otsalohkojen vaurio, sopeutuvat kuitenkin huonosti jokapäiväiseen elämään. Tämä ei näytä johtuvan älyllisten kykyjen heikentymisestä vaan. Aivojen osista otsalohkot ja varsinkin niiden etualueet kehittyvät viimeisenä. Sen vaurioituminen poistaa subjektiiviset unikuvat. Otsalohkojen toiminta on edellytys älylliselle ja luovalle toiminnalle. Otsalohkojen vaurioituessa potilaalle saattaa jäädä neuropsykologisia. Mielenkiinto kohdistuu erityisesti aivojen etuosaan, otsalohkojen alueelle. Pienikin vaurio voi heikentää toiminnanohjausta ja vaikuttaa ihmisen työ- ja.

Tämä vaurio tarkoittaa siis solutasolla tapahtuvaa ilmiötä, jossa hermosolun. Rautatanko oli katkaissut Gagen otsalohkon yhteydet muualle aivoihin. Ihmisillä mantelitumakkeen vaurioituminen heikentää kykyä tunnistaa. Otsa-ohimolohkorappeuma painottuu usein joko otsa- tai ohimolohkojen alueelle, ja sen mukaisesti oireetkin jakautuvat potilailla usein otsalohko – tai. Muun muassa kyseiseen ilmiöön. Työryhmä havaitsi, että otsalohkon ala- ja keskiosan vaurioituminen aiheuttaa epäsosi- aalista käyttäytymistä, joka muistuttaa psyko-. Tutkija Antonio Damasio kehitti Elliottia varten pelitehtävän, jossa on neljä korttipakkaa ja tutkittava saa valita kerrallaan yhden kortin jostakin.

Gage toipui hyvin ilman suurempia vaurioita älykkyydessä ja muistissa, mutta temperamentti muuttui. Sisään painunut kallon luu merkitsee yleensä alla olevan aivokudoksen vaurioitumista. Kallonmurtumien hoito riippuu syntyneistä muista. Hippokampus ja sen lähellä otsalohkon keskiosassa sijaitsevat alueet ovat keskeisiä säilömuistin toiminnan kannalta. Nämä rakenteet ohjaavat deklaratiivista. Aivojen otsa- ja ohimolohkot vaurioituvat herkimmin.

Otsalohko tekee meistä hyvin käyttäytyviä aikuisia. Kun se kolahtaa, meistä voi tulla. Jos otsalohkon etuosa vaurioituu, se voi ilmetä mentaalisen tai motorisen aloitekyvyn. Mamillaarikappaleen tai fornixin vaurioituminen voivat johtaa muistihäiri-. Erityisesti amusiaan liittyviä rakenteellisia muutoksia havaittiin oikean ohimo- ja otsalohkon alueilla sekä niitä yhdistävissä radastoissa. Sapolsky kertoo tarinan sukulaisestaan, jolla on verraten laaja ja paha otsalohkon vaurio.

Onko kyseessä suvun musta lammas ja rikollinen? Jos myönteistä vuorovaikutusta on liian vähän, otsalohkon etuosan aivokuoren ja mantelitumakkeen väliset yhteydet saattavat surkastua, jolloin ne ovat liian. Pelkojärjestelmän ja ennen kaikkea sitä säätelevien otsalohkon alueiden. Näiden alueiden vaurioituminen myös heikentää tunteisiin liittyvää. Bilateraalinen otsalohkon etuosan vaurio heikentää suoriutumista. Vasemman aivopuoliskon vaurioituessa kehon oikea puoli halvaantuu. Otsalohkon etuosan hermosolujen muistitoiminta. Useimmiten frontotemporaalisessa dementiassa vaurioituu ensimmäisenä otsalohko, josta käsin ohjataan keskittymistä.

Broca löysi tämän aivoista vasemman otsalohkon takaosasta vaurioalueen. Afasian taustalla on vaurio tai toimintahäiriö aivojen kielellisiin toimintoihin keskittyneillä.