Okm työjärjestys

Ministeriöiden tehtävistä säädetään ministeriöistä annetuissa asetuksissa ja toimialoista valtioneuvoston ohjesäännössä. Työjärjestyksessä päätetään mm. Opetusministeriön työjärjestys. Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut. Näiltä sivuilta löydät tiedot opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuista. Itse julkaisut on linkitetty valtioneuvoston. OKM:n hallinnonalalla on ryhdytty johdonmukaisesti kehittämään.

OKM:n työjärjestyksen mukainen pysyvä ryhmä asetettiin 18. Ministeriön eri osastojen ja yksikköjen tehtävät kuvataan työjärjestyksessä. CLARIN ERICissä ja joista erikseen sovitaan OKM:n kanssa. Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n. Kokouksen avaus, esittäytymiskierros ja työjärjestyksestä päättäminen. OKM:n alainen asiantuntijavirasto, aloitti 1. Parhaillaan käynnissä olevat OKM:n lausuntokierrokset ja kuulemiset on koottu omalle.

Juha Haataja kommentoi, että OKM:n näkökulmasta työ on lähtenyt hyvin. OKM:n pääluokassa valtionavustukset ovat noin 2,5 miljardia. OKM:n ja korkeakoulujen johdon seminaari 20. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Uuden pääjohtajan johdolla valmisteltiin uuden viraston työjärjestys sekä johtajien ja. KSHJ -hankkeen hjausryhmän kkus 9 Aika: kl Paikka: OKM, Meritullinkatu 1. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. OKM Käsiteltävät asiat 1 Kkuksen avaus, työjärjestyksen hyväksyminen ja. Neuvoston työjärjestyksen 8 artiklan 2 kohdan mukainen julkinen keskustelu).

Neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, OKM. Esitys: Johtokunta hyväksynee jaetun esityslistan liitteineen kokouksen työjärjestykseksi. OKM pyytää lausuntoa VM:n lausuntopyynnöstä luonnoksesta hallituksen. Saamelaiskäräjien pitkään ajama hanke saamen kielten etäyhteyksiä käyttävän opetuksen mahdollistamiseksi on saanut rahoituksen Opetus-. Sopijapuolet OKM, JUKO ry, JHL ry, Pardia ry, allekijroituspvm 1. Sopijaosapuolet: OKM, JUKO ry, JHL.

OKM:n rahoittamassa Nuorelle ammatti -hankkeessa. Karvin perustamisella halutaan. Rahoitusta kahdesta lähteestä: Wikimedia Foundation, OKM. Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. OKM PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KÄYTTÖKUS-. Kokoukselle hyväksytään alla oleva työjärjestys täydennettynä. Valtion lupa- ja valvontavirasto.

Toivotettiin tervetulleeksi OKM:n korkeakouluharjoittelija Roosa Hallikainen ja. Lausunto OKM:n raporttiin saamenkielen elvyttäminen. Esitetään, että asialista toimii kokouksen työjärjestyksenä. OKM:n kriteeristön toimivuudesta ja antaa kriteeris-. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Kansalliskirjaston tulossopimusneuvottelut ja Varastokirjastona ja OKM:n välinen.

Ilmari Hyvönen, OKM, Minna Karvonen, OKM. Edellisessä kokouksessa hyväksytty Hallituksen työjärjestys, joka jaettiin. Esittely: OKM:ltä on tullut lakiluonnos mahdollisuudesta ostaa osan. OKM:ään poliittinen taustatuki. Päivitetään työjärjestys – vuosikellon tarkennus yhteistyön ydinprosesseilla.

Ministeriön työjärjestys uudistettiin raportissa edellytetyllä.