Liikearvo poisto verotus

Elinkeinoverolain ( EVL) 54 §:ssä on elinkeinoverotuksen kirjanpitosidonnaisuutta koskeva. Vaihtoehtona olisi kuluksi kirjaaminen, mutta yleensä liikearvo aktivoidaan. EVL 24 § pitää maksimipoistoaikana kymmentä verovuotta. Keskeisimpiä aineettomia tase-eriä on liikearvo (goodwill).

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että liikearvo saatiin vähentää. A Oy voi vähentää liikearvon verotuksessa vuotuisina poistoina. Verotuksessa poistoaikaa voidaan muuttaa, mutta lisäpoiston. Liikearvoa syntyy esimerkiksi kun yritys ostaa tai fuusioituu toiseen yritykseen. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan liikearvo aktivoidaan taseeseen. Siitä ei kuitenkaan tehdä vuosittaisia poistoja, vaan sen arvoa testataan. Jättimäiset goodwillit eli liikearvot heikentävät suuryritysten tuloksia. Näissä olosuhteissa A Oy:llä oli kuitenkin oikeus vähentää liikearvo.

Kun ostat myöhemmin lisää omaisuutta yrityksesi käyttöön, lisää ostohinta edellisen vuoden menojäännökseen. Tee 25 %:n poisto laskemastasi summasta. Verotuksen ajankohtaiset luvut – Verotuksen poistot. Osakekaupassa ostaja ei voi hyödyntää verotuksessa. FAS- tilinpäätöksessä yritys saattaa erikseen perustellen pidentää poistoajan 20 vuoteen.

Tämä erä voidaan vähentää poistoina. Mielelläni vastaisin enemmän, jos olisi kokemusta ko. Yritysjärjestelyssä syntyi liikearvoa ja myös lisäkauppahinta. Tämän hyödykkeen EVL poistot näkyvät verotuksessa, mutta eivät kirjanpidossa. Käyttöomaisuus, poistot, elinkeinoverotus, poistolaskenta, kirjanpitolaki. Poistojen tekeminen aloitetaan silloin, kun investointi on otettu.

Liiketoimintojen yhdistäminen ja liikearvo. Vähennettävä vero, ei lueta hankintamenoon. Esimerkki EVL- poistojen laskennasta irtaimen omaisuuden osalta. Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna. Poistot kirjataan tasapoistoina jaksottamalla. Jos yrittäjä myy omistamansa osakkeet tai osuudet, verot maksaa yrittäjä itse. Esimerkiksi osakkeiden ostohinnasta ei voi tehdä poistoja, toisin kun liiketoimintakaupalla hankitusta yhtiön kalustosta ja liikearvosta. Osakkeiden hankintamenosta ei voi tehdä poistoja, kuten voi tehdä hankitusta kalustosta ja liikearvosta.

Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Näin kovempi verotus osake- ja yhtiöosuuskaupassa. Poistot ovat kirjanpidollisia, kun taas kassavirran on tarkoitus kuvata aktuaalisia rahan. Myös henkilöomistajilla verotus edullinen.

Miten tilinpäätöksessä toimitaan, poistetaanko liikearvoa vai arvioidaanko. Jos olet sitä mieltä että poistoaika pitäisi olla pidempi, juttele asiasta. Liikearvon alaskirjauksista ei saa mitään verohyötyjä. Kirjanpidollisena eränä määritelty liikearvo on noussut ajankohtaiseksi. Tosiasiassa on kuitenkin jätetty tekemättä poisto alkuperäisestä liikearvosta eli merkitty taseeseen sisäisesti aikaansaatua liikearvoa. Aineellisen omaisuuden poistoaika määritetään vastaamaan yrityksen.

Aktivoitu liikearvo on myös poistettava viiden vuoden kuluessa tai jos. Kirjanpidossa käytetyt poistot saattavat erota verotuksessa käytetyistä.