Lapin geologinen kartta

Oheiset karttakäyttöliittymät sisältävät runsaasti havainto- ja mittaustietoa sekä niistä tehtyjä tulkintoja. Löydät palvelut myös teemakohtaisesti jaoteltuna GTK:n. Pohjois-lapin-maakuntakaava-alueen-geologiset-taustatiedot. Kemin-karungin-simon-ja-runkauksen-kartta-alueiden-kalliopera. Tee valitus loukkaavasta kuvasta.

Kartta esittää maaperää värein ja symbolein syntytavan mukaan luokiteltuina geologisina muodostumina.

Valtakunnallisesti arvokkaat

Maalajikuvion minimikoko on yleensä 1 neliökilometri. SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA – GEOLOGICAL MAP OF FINLAND. Se alkaa välittömästi Siilinjärven kuntakeskuksen itäpuolelta ja ulottuu Lapin -. Geologisten yleiskartto- jen aineiston keräämiseen ja karttojen laadintaan päästiin Lapissa. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Rovaniemen yksikkö on tehnyt Lapin liiton.

Pohjois- Lapin alueelta on julkaistu kaksi geologista retkeilykarttaa Kultakaira. Lapin Granuliittivyöhyke ja Inari kompleksi, Karjalainen.

Gtk:n geologiset retkeilykartat – geologia

Suomen pintageologiakartta tehtiin OneGeology Europe –projektia varten. Yksinkertaistettu karttakuva Suomen kallioperästä. Keski- Lapin vihreäkivialueen kul- taprojekti vuoden. Kartan voi ostaa muun muassa Ylä- Lapin luontokeskus Siidasta.

GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa. Aeromagneettinen kartta: kivilajit, muuttumisvyöhykkeet. Geologiset muodostelmat: parhaat kohteet Lapissa (Suomi) – TripAdvisor: Tutustu Lapin suosituimpiin kohteisiin, kaltaistesi matkailijoiden kirjoittamiin arvosteluihin ja ammattilaisten ottamiin sekä matkailijoiden aitoihin kuviin. Ne liittyvät Lapissa yli 130 vuotta jatkuneeseen kullanetsintään alkaen. Geologiset retkikohteet on luetteloitu ja merkitty karttoihin. Geologinen lähestyminen pohjoiseen puhtauteen. Näistä moreeninäytteistä on tehty alueellinen moreenigeokemiallinen kartta kattaen.

Kullan löytymisen lisäksi Lapin kultaryntäykset ovat edistäneet Suomen Lapin. Ellei ole käytettävissä karttaa, johon. Kairauksia teki muun muassa valtauksen silloinen haltija Lapin Malmi Oy. Kuusamon alueen geologinen kartta.

Kullalla ja kullankaivulla on ollut keskeinen merkitys Lapin ja erityisesti.

Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2014

Selvitys Lapin arvokkaista kallioalueista on valmistunut. Lapista inventoitiin 194 kallioaluetta, joista valtakunnallisesti. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin etäisimpien muodos-. Aluekuvaukset (yleiset): Geologiset kartat ja karttalehtiselitykset: Kivet ja mineraalit, jalo- ja korukivet: Lapin kulta: Historia. Kursunja Sallan kartta -alueiden kallioperä. Lapin vulkaniittiprojektin ekskursio ja esitelmäseminaari 5. Topografisessa kartassa näkyy selvästi keilamainen, soikea musta alue. Se ei voi olla muuta kuin tulivuori, sanoo Eelis Pulkkinen ja näyttää karttaa. Kemin intruusion kaltaiset geologiset rakenteet ovat maapallolla harvinaisia.

Lapin kolmio – nimitys, joka kuulostaa hieman oudolta ja teennäiseltäkin. Uudenlainen kuvatietokirja luo katsauksen Lapin jylhiin ja ainutlaatuisiin maisemiin. Teos yhdistää maisemakuviin geologiaa, säätietoja ja. Malminetsinnästä puuttui perusta, ei ollut käytettävissä geologisia karttoja. OKU Oy:n, GTK:n, Rautaruukki Oy:n, Lapin malmi Oy:n.

Helmikuussa julkaistu kartta on laadul- linen, yhteismitallinen. Kartassa on kuvattu lisäksi Lapin. Metsähallitus, Lapin luontopalvelut. Summary and discussion: explanation to. Sodankylän paikallislehti Sompiossa oli sivun kokoinen, geologi.

Reitti on merkitty valkoisilla maalitäplillä, mutta kartta kannattaa silti olla. Perinteisten retkikohteiden lisäksi kaverusten Lapin -matkan listalla oli.