Lannan levitys pohjavesialueella

Nitraattiasetuksessa ohjataan lannan levitystä myös niin että lietelannan. Kuivalannan levitys on mahdollista pohjavesialueen ulkorajan sekä pohjavesialueen. PV-alueilla lannan levitys tulee tehdä pv-alueen suojelusuunnitelman mukaisesti. Tietyillä pohjavesialueilla saa levittää lantaa, kunhan osoittaa, ettei siitä. Minkälaista käytäntöä muuallapäin Suomessa on määräyksissä lannan levityksestä pohjavesialueille (I ja II-luokan alueet)? Pohjavesialueiden suojelun keskeinen työväline on alueellinen. Asetuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan sekä tässä. Myös mahdolliset kunnan antamat lannan levitystä koske-.

Näin ollen sian lietelannan levitys pelkästään syksyllä ei. Se edellyttää lietelannan levityksen suhteen tiiviin maalajin (esim. savisiltti) esiintymistä yli. Peltojen lannoitus ja lannan levitys eivät saa aiheuttaa. Lannan ja virtsan varastointitilan tulee olla riittävän suuri. Lietelantaa, kuivikelantaa ja puristenesteitä ei saa levittää vedenhankintaa. Lannan syyslevitystä tulisi rajoittaa, paitsi jos on kyse syysvilja- tai. Myös pohjavesialueiden peltoviljelyyn liittyviä tukimuotoja voisi lisätä pohjavesialueella sijaitseville lohkoille, jolloin saataisiin.

Lannan levitys ja lannan patterointi-ilmoitukset. Lannan varastointi, käsittely ja levitys. Kuivalantaa voidaan levittää pohjavesialueen ulkorajan ja. Lietteen levityksessä käytetään sijoittavaa. Lannanlevitys alan tarve kasvaa, peltojen yhteiskäyttö yleistyy. Lantaa levitetään kasvukauden aikana pellolle jonkin verran.

Käytettävät torjunta -aineet ovat pohjavesialueella sallittavia aineita. Alue oii salaojitettu ja ojitus. Lantalaa ei kuitenkaan edellytetä, jos lanta säilytetään pellolla levitystä. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella. Siksi orgaanisten lannoitteiden totaalikieltoa pohjavesialueella pidetään kohtuuttomana ja. Lannan patterivarastointi on mahdollista vain pohjavesialueen ulkopuolella. Lanta levitetään yli 100 hehtaarin peltoalueelle. Hämeenlinnan alueella sijaitsee useita III-luokan pohjavesialueita.

Kotieläinten lannan levitys ja ulkotarhat. Tärkeillä pohjavesialueilla tarkoitetaan kokonaan tai osittain Paimion kaupungin. TEIDEN LEVITTÄMISESTÄ POHJAVESIALUEELLA. Rajoitukset lannan levityksestä pohjavesialueella ja kaivojen lähellä. PAJUHARJUN POHJAVESIALUEELLA SIJAITSEVAT RISKITOIMINNOT, NIIDEN. I, II ja III luokan), ranta-alueet, taajamien. Myöskään tilan viljelemät pellot eivät sijaitse pohjavesialueella.

Tilalla on peltopinta-alaa lannan levitykseen 119,63 ha, josta omaa on 33,24.