Korjuulohko

Koneen kantavuus (kuormankantokyky). Kertoo koneen kyvystä kantaa kuormaa ilman maanpinnan rikkoutumista. Leimikon tai hakkuualueen osa. Korjuun suunnittelu alkaa leimikon eri korjuulohkojen hakkuutapojen määrittämisellä, eli päätetään hakataanko kyseinen korjuulohko. Käsittelyalue tai korjuulohko on yhdestä tai useammasta metsikkökuviosta tai kuvion osasta koostuva kokonaisuus. Korjuuohjeessa määritelty alue. Leimikko koostuu yhdestä tai useammasta korjuulohkosta. Lohkot määräytyvät korjuuajankohdan, puuston, maaston tai.

Maastosuunnittelussa merkattavat kohteet. Nurmetkin, jotka parhaiten kestävät kuivuutta, ovat menettäneet kasvusta merkittävästi. Korjuulohko, jolta viime vuonna kerättiin 600 suurpaalia. Yhdistetyssä kone-miestyöhakkuussa koneella hakataan ensin korjuulohkon reunat ja ajourat, jonka jälkeen miestyönä ajourien väliset alueet. Kuitunauhojen yleiset värikoodit.

Punainen, tarvittaessa kaksi nauhaa. Muovinauhaa voidaan käyttää maastossa leimikon suunnittelussa ja merkitsemisessä. Sinisellä nauhalla merkitään mm. Noin puolet aineistosta oli avo-, siemenpuu- tai suojuspuuhakkuita. Ajouraverkosto, puutavaran varastopaikat.

Tämä tehtiin koko korjuulohkon leveydeltä. Jyvien karisemishävikissä oli mukana sekä niitosta että rehujen paalauksesta aiheutuneet hävikit. Drivnings- och transportföretagare. Korjuulohkon sisällä sa maa työvaikeutta edustava alue erotetaan omaksi palstaksi. Kaikki hakkuumiehet si joitetaan samalle palstalle ns. Työmaan keskikoon vaikutus korjuukustannuksiin. Siinä selvitetään leimikon ja korjuulohkon rajauksen periaatteet, maastomerkintöjen tekeminen, varastopaikkojen ja teiden suunnittelu sekä työturvallisuuteen.

Pellon ja tilan välinen etäisyys, korjuulohkot, rehumäärät ja käytettävissä oleva työvoima ovat tärkeimmät ratkaisuun vaikuttavat tekijät. Isoissa leimikkokokonaisuuksissa yksittäisen korjuulohkon päättymisen jälkeen tehdään välimittaustodistus ja puut maksetaan 30 päivän kuluessa. Tavaralajimenetelmä mahdollistaa pienten korjuulohkojen kannattavan korjuun koska työmaalle siirrettäviä koneita on vähemmän. Kun kohteiden keskikoko pienenee ny- kyisestä. Kun korjuulohkojen välinen siirtomatka oli kahta kilometriä pitempi, koneet siirrettiin kuljetusautolla. Simulointimallissa metsäkoneenkuljettaja.

Korjuuketjun simulointimalliin on asetettu rajoite, jossa hakkuukone ei voi siirtyä yhtä hakattua korjuulohkoa edemmäksi kuormatraktorista. Leimikkovarannosta valitaan korjuuseen sopivat leimikot ja korjuulohkot. Vuodenaikojen mukainen kausivaihtelu vaikuttaa korjuuseen voimakkaasti. Kunkin korjuulohkon työajat määritettiin aikatutkimuksella.

Korjuulohkon tulee kokonaisuudessaan jäädä alle järeän puun hakkuukohteen määritelmän. Nauha solmitaan puunrunkoon rinnankorkeudelle siten, että solmuosa. Leimikkoa ja korjuulohkoa varten selvitetään myös ns. Rajauksessa käytetään hyödyksi maaston muotoja ja metsärajoja, johon erotellaan korjuulohkot ja leimikko selväpiirteisesti. Myös pystymittauksen koepuualueen raja tai leimikon osien erilainen pääkuljetussuunta edellyttää lohkojakoa.

Viljelijä ja haastateltava saattoivat myös keskustella rehun laadusta sekä korjuulohkojen. Linkki julkaisuun Rayner, Thompson ja Walsh. Sulan maan aikaan korjattavan alueen rajaus Korjuulohkon soveltuvuus sulan maan aikaiseen puunkorjuuseen muodostuu eri tekijiden. Ksittelyalue rajataan niin, ett se.