Konditionaali

Konditionaali eli ehtotapa on tapaluokka. Se ilmaisee tekemisen epävarmuutta tai ehdollisuutta, esimerkiksi: ”Kävelisin, jos voisin”. Imperfektin päätteet ovat -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. Verbityyppi 1, istu-a, istu-nut, istu-neet. Se ilmaisee yleensä jotain kuviteltua, joten siihen liittyy usein jos-lause. Verbin -isi-aineksinen muoto eli konditionaali (kuten haluaisin, veisit) voi tehdä. Ennen konditionaalin harjoittelua on hyvä kerrata vielä futuurimuodot.

Kielioppi: konditionaali eli verbin isi-muoto. Suomen kielessä sitä vastaa -isi. Kysymys: Olen ylen kyllästynyt konditionaalin yleistymiseen niin puheessa kuin kirjoitetussa sanassakin. Seurakunnissa papit eivät enää uskalla edes. Muilla paitsi indikatiivilla on omat tunnuksensa.

Opetellaan matkalla tarvittavia rakenteita ja sanastoa. Passiivin konditionaali on yhdistelmä passiivia ja konditionaalia, eli molempien käyttötilanteet yhdessä. KONDITIONAALI – LE CONDITIONNEL. Vastaa yleensä suomen konditionaalia: Je voudrais partir. Kutoisin” on kutoa-verbin konditionaalin. Hyvin usein lause alkaa JOS- sanalla.

Ruotsissa –isi ilmaistaan yleensä skulle-. Lapsena toivoin, että olisin ollut. Tämän sivun tietoja ei ole saatavilla. Vakiintuneen käsityksen mukaan tunnus koostuu kah-. Tutkielma käsittelee konditionaalin merkityksiä ja käyttöä puhekielessä. Tavoitteena on selvittää, mihin eri tarkoituksiin konditionaalia käytetään ja millainen on. Glosbe, online-lexikon, gratis.

Bläddra milions ord och fraser på alla språk. II konditionaali (-isi-muoto menneessä ajassa). Complétez avec les formes du conditionnel passé. Cliquez ensuite sur le bouton "Vérifier". Futuuri ja konditionaalin PÄÄTTEET ovat AINA samat.

Sinun tarvitsee siis opetella vain yhteensä 12 päätettä! FUTUURI Futuuri viittaa tulevaisuuteen. Det skulle vara roligt att gå på bio! Käymme ensimmäisenä läpi yksinkertaisimman "jos"-vaihtoehdon, mikä on luonnollisen seurauksen konditionaali. Written: Sama viittoma toimii myös suomalaisen viittomakielen viittomana OLISI. Kirjoita verbin konditionaalimuoto minä-persoonassa.

Learn with flashcards, games, and more — for free. Voit jossitella preesensissä (jos olisin rikas) tai pluskvamperfektissä (jos olisin ollut rikas). Katso sanan konditionaali käännös suomi-italia. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä.

Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä!