Kiintokuutiometri lyhenne

B kilotavu(a) (suom. lyhenne kt) kcal kilokalori(a) kd. Suomen kristillisdemokraattien. Lyhenneluettelon hakusanana on pitempi lyhenne, jonka yhteydessä. Luettelossa on aina tohtorintutkinnon lyhyempi lyhenne.

Alla mittayksiköt ja niitä vastaavat lyhenteet. Kiintokuutiometri tarkoittaa täyttä puumassaa. Irtokuutiometri klapeja, pilkkeitä tai haketta vastaa 0,4 kiintokuutiometriä puuta. Lyhenne “toe” tarkoittaa ekvivalenttia öljytonnia. Puuteollisuus ( lyhenne k-m ) Vertaa: kiintomitta. Yksi irtokuutiometri on noin 0,4 kiintokuutiometriä.

Käytetään usein lyhennettä Kemera-tuki. Allaolevasta taulukosta näet puun muuntokertoimet ja lyhenteet. Puuttuu: lyhenne Polttopuuta koivuklapia sis. YVA-menettely voi toisinaan olla. M kokonaiskosteuspitoisuus saapumistilassa märkänä Mar, p-%. Maa-aineslain yleisenä tavoitteena on ainesten ottaminen ympäristön kestävää kehitystä tu- kevalla tavalla. Lain tarkoituksena ei ole ohjata elinkeinotoimintaa. Puupolttoaineilla yksi kiintokuutiometri vastaa noin 2,5 ir-.

Karsittua rankaa tuosta määrästä oli kiintokuutiometriä eli noin 4,3 %. LYHENTEET JA TERMIT Hak: Kok: Kot: Kuk: Kupt: Kut: Laho: Lek: Muk: Mut Mäk:. Tiedot esitetään kuorellisina kiintokuutiometreinä. Tästä pituusluokasta käytetään lyhennettä ”L33”. Lämmön ja sähkön yhteistuotanto ha hehtaari. Metsikön tilavuuskasvu ilmaistaan aina kiintokuutiometreinä hehtaaria kohti.

Käytetyt yksiköt ja lyhenteet. Taulukossa käytetyt lyhenteet ja termit voi tarkistaa Neste Oilin. Määrä on ilmoitettu kiintokuutiometreinä. Tutkimuksessa käytetyt lyhenteet, mitat ja käsitteet.

Lyhenteet: nmh = nuoren metsän hoito, kuusivaltaiset = kuusen. Pinokuutiometrissä myös pölkkyjen välissä. Ennen verotuksen toimittamista onkin selvitettävä, onko otettavan maa-aineksen määrä luvassa tai sopimuksessa ilmoitettu irto- vai kiintokuutiometreinä. Lyhenteiden selitykset on esitetty myös tekstin yhteydessä. Suo- raan metsästä saatavan biorangan ohella.

Seuraavassa esitetään tässä raportissa käytetyt termit ja lyhenteet määritelmineen. Miksi sana lyhenne ei ole lyhyempi? LULUCF: lyhenne englanninkielisistä sanoista maankäyttö, maankäytön. Lyhenne muodostetaan jättämällä sanan sisältä kirjaimia pois. Kuvassa käytetyt lyhenteet: PS: Pohjois-Savo, Ka-S: Kaakkois-Suomi, PK:. Tämä on napakka lyhenne linja-autosta ja kuulostaa luontevalta.

Kohdekuvauksissa käytettävät lyhenteet. Tämä opinnäytetyön aihe on energiapuun hävikki varastopaikalla Metsäliitto. Osuuskunnan Seinäjoen hankintapiirin alueella. Nämä lyhenteet eivat voi olla mittayksiköiden tunnuksia, koska ei ole olemassa sellaisia yksiköita kuin todellinen kiintokuutiometri tai todellinen irtokuutiometri. Kuvatekstissä lyhenne vv tarkoittaa välivarastohaketusta. Lyhenne EEDI tulee englanninkielisistä sanoista energy efficiency.

Täsmällisempää olisi kuitenkin ilmoittaa poltettavan puun määrä kiintokuutiometreinä, lyhenne kiinto-m³ tai k-m³. RAPORTISSA KÄYTETYT LYHENTEET.