Kiinteistörekisterin karttaote

Kiinteistorekisterin_karttaote. KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 29. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Otteet tarvitaan haettaessa suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista asema- kaava-alueen ulkopuolella. Emätilaperiaate: Tila Kujala on. Lisäselvitykset ja poikkeukset. Rekisteriyksikkö 508 -409-6-41 Viulu.

Tonttikartta (skannattu kiinteistörekisterin karttaote ). Karttaote Ruka-Kuusamo matkailualueen osayleiskaavasta. Tämän kiinteistönkaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa, eikä sellaisen myynnistä ole tehty. Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta. Maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja.

Karttaotteita toimitetaan pääasiassa sähköisessä muodossa mm. Liite 1: Alanko -tilan karttaote. Liite 3: Nummivaara-tilan karttaote. Tällaisia otteita ovat muun muassa kiinteistörekisteriotteet, kiinteistörekisterin karttaotteet, lainhuuto- ja.

Suunnittelijan nimikirjoituksella varmennetut pääpiirustukset. Tiedoksi: Museovirasto, Hämeenlinnan toimipiste. Liitteet: Karttaote, kuvaliite. Hakemuksen liitteeksi karttaote josta selviää esim. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valokuva talo Forsellesintiellä. Mihin voin luottaa kiinteistörekisterin karttaotteessa. Rainer-hankkeen hankesuunnitelma (pdf,158kt). Kaksi virallista karttaotetta, jotka saa rakennusvalvonnasta.

Rakentaja tai hänen edustajansa voi hakea rakennusluvan lisäksi muitakin rakentamiseen liittyviä lupia mm. Saadaan lisää asutusta haja-asutusalueille. Kuntalan Infosta tai voidaan liittää. Näiden lisäksi usein metsätilasta selvitetään sen kaavoitustilanne ja arvo.

Viralliset rekisteri- ja karttaotteet. Paikkatietopalvelusta voi tilata mm. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita. Energiaselvitys – Energiaselvitykseen liitetään rakennuksen energiatodistus. Ympäristölautakunta päättää, että poikkeamislupaa ei myönnetä vaan. Koko kunnassa rekisterin ylläpidosta vastaa maanmittauslaitos. Selvitys naapurin kuulemisesta – lomakkeet. Vesi- ja sähköliittymä kuuluvat kauppaan.

Lisäksi tarvitaan kiinteistörekisterin karttaote sekä ote peruskartasta. Muut liitteet tarvittaessa, esim. Ostaja on tietoinen asemakaavasta ja asemakaavamääräyksistä sekä on tutustunut myös naapuritonttien kaavamääräyksiin. Suunnitelmat tulee olla suunnittelijan allekirjoittamia.

Reitti kulkee kiinteistönne alueella liitteenä olevan karttaotteen mukaisesti. Reittitoimituksessa reitti merkitään rasitteeksi kiinteistörekisteriin. Laitilan Kulttuuriseura Walo ry. Kartat (2 kpl) Ote asema-, ranta-asemakaavasta tai yleiskaavasta kaava-alueen lupiin (saa tekniseltä osastolta), kiinteistörekisterin karttaote.

Karvian Seurakunnan myyntitarjous. Virkistysalueen ja mökkitonttien kartat. Hollolan valtuusto on hyväksynyt 10. Salpakankaan (01) kunnanosan korttelin 221 tontin 2 osaa koskevan asemakaavan muutoksen.

Karttaotteet ja johtokartat kartoittaja Anni Saarinen, puh.