Kertaerän suuruus

Kertaerän laskentatapa riippuu siitä. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukainen, paikallinen kertaerä maksetaan ensi vuoden alussa. Mikäli virkamies tai työntekijä on ollut edellä 1 momentissa sanottuna aikana osa -aikainen, kertaerän suuruus määräytyy 18. Se maksetaan myös tilanteissa, joissa. Yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 26 euroa kuussa.

KVTES II luvun 5 §:n mukaisesta.

1 pöytäkirja sosiaalialan järjestöjä koskevan

Kertaerän suuruus

Henkilökohtaisen kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia työntekijän palkasta. Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta. Tammikuussa maksettava kertaerän suuruus on työntekijälle. Tuntipalkkaisilla kertaerän suuruus lasketaan TTES 35 §:n 1. Valtion ja kuntien työntekijöille se tietää.

Lomarahan korvaamiseen tarkoitetun henkilökohtaisen kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia työntekijän palkasta, mikä on keskimäärin 260 €. Erän suuruus on 1,2 prosenttia KVTES:n palkkasummasta. Työnantaja palkitsee vihdoin kuntatyöntekijät siitä, että pienellä työntekijämäärällä.

Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä maksetaan tammikuussa

Kertaerän suuruus

Vaikuttaako kertaerä mahdollisesti jotenkin tammikuun. Ratkaisuun sisältyy tuloksellisuuteen perustuva paikallinen kertaerä. Lomarahakompensaation sijaan maksetaan paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Osa-aikatyössä kertaerän suuruus määräytyy toimihenkilön keskimääräisen. Lisämääräraha, paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä.

Lomaraleikkausta korvaavan kertaerän suuruus on kuntatyöntekijälle keskimäärin 260 euroa kahdessa vuodessa. TULOKSELLISUUTEEN PERUSTUVA KERTAERÄ. Esimerkkejä kertaerän maksamisesta on yleiskirjeen liitteessä 3. Lisäksi tuloksellisuusrahan suuruus riippuu palkasta, joten pienipalkkainen saa. Osa-aikatyöntekijälle maksettavan kertaerän suuruus määräytyy hänen.

Paikallinen järjestelyerä ja sen suuruus määräytyy. Sen suuruus lasketaan tämän pöytäkirjan soveltamispiiriin kuuluvien. KVTES-, TS- ja TTES-sopimusalueilla kertaerän suuruus on 100 euroa, OVTES- sopimuksessa 140 euroa ja Lääkärisopimuksessa 250 euroa. Tehy arvioi kertaerän olevan keskimäärin 260 euroa. Toinen yleiskorotus maksetaan 1. Edellytyksenä kertaerän maksamiselle on, että palvelussuhde on.

PAM on neuvotellut sinulle palkankorotukset, ja kertaerän tarkistamisen avuksi on nyt avattu "Kertsitaulu". Tarkista heti sinulle kuuluvan kertaerän suuruus.

Työntekijöille 260 euroa käteen ja bonuksena ”palkallinen hoitovapaa

Kertaerän suuruus

Palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Osa-aikaiselle ylemmälle toimihenkilölle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja. Lisäksi neuvotteluosapuolet ovat sopineet paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.