Kertaerän maksaminen

Erän maksaminen perustuu kunnan tai kuntayhtymän strategian mukaisiin. TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUS PAIKALLISEN TULOKSELLISUUTEEN PERUSTUVAN. KERTAERÄN PERUSTEISTA JA MAKSAMISESTA. Kertaerän saavat kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijat ja työntekijät.

Ajanjaksolla pitää olla vähintään yksi päivä, jolta maksetaan palkkaa.

Ohje 1 kaupunginkanslia 13

Kertaerän maksaminen

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukainen, paikallinen kertaerä maksetaan ensi vuoden alussa. Tammikuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan kunta-alalla työskenteleville superilaisille tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Työ- ja virkaehtosopimus paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta. Kertaerän maksaminen ei edellytä uusia tuloksellisuustoimia.

Työehtosopimuksen neuvottelun yhteydessä sovittiin paikalliseen tu- lok sel li suu teen perustuvan kertaerän maksamisesta. Kunta-alan neuvotteluissa sovittiin erillisellä työ- ja virkaehtosopimuksella paikallisen, tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksamisesta.

Ovtessissa vuoden alussa maksuun kertaerä ja paikallinen

Kertaerän maksaminen

Kertaerä maksetaan, koska ajanjaksolla on yksi palkallinen päivä. Valmistelija: hallintojohtaja. Tuloksellisuuteen perustuvan paikallisen kertaerän maksamisesta on tehty eril li nen työ- ja virkaehtosopimus. Neuvottelutulokseen sisältyy määräaikainen, erillinen työ- ja virkaehtosopimus paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta. Kertaerä on 9,2 prosenttia kuukausipalkasta, mihin on lisätty tehtäväkohtaiset lisät. Paikallinen virka- ja työehtosopimus tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksamisen ajankohdasta. Paikalliseen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksaminen. Paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja mak sa mi-.

Paikallisesta tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerän maksamisesta on tehty erillinen työ- ja. Tällä paikallisella sopimuksella on tarkoitus sopia kertaerän perusteista sekä virka- ja työehtosopimuksesta. Pääluottamusmiesten kanssa on. KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt. Kunta-alalla on työ- ja virkaehtosopimus paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.

Henkilökohtaisen kertaerän suuruus on JHL:n tiedotteen mukaan 9,2.

Tulosta tekevä työläinen saa keskimäärin 260 euroa lisää – kertaerä

Kertaerän maksaminen

Tehyn mukaan kompensaatiota maksetaan työntekijöille ensi. KVTES II luvun 5 §:n mukaisesta. Kunta-alan työntekijöille maksettava tuloksellisuuteen perustuva kertaerä maksetaan kuntien palkkapusseista. Etlan tutkimusjohtaja arvelee.

Kertaerä koskee kaikkia sopi- musaloja ja maksetaan kaikille. Julkisella sektorilla sovittiin viime neuvottelukierroksella erillisestä tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä.