Jakamaton kuolinpesä

Mitä tarkoittaa jakamaton kuolinpesä? Miten jakamaton kuolinpesä käytännössä toimii? Kuolinpesä voi säilyä jakamattomana vaikka vuosisadan. Jakamattoman kuolinpesän jakaminen ei eroa kuolinpesän jakamisesta.

Jos perillisiä on useampi kuin yksi, he muodostavat yhdessä niin sanotun jakamattoman kuolinpesän, kunnes omaisuus on saatu jaettua. Monet perheet päättävät jättää kuolinpesän jakamatta, ja syitä tähän on monia. Pesää ei esimerkiksi jaeta lesken elinaikana, koska halutaan kunnioittaa lesken. Kannattaako kuolinpesä jakaa vai pitää jakamattomana, Juha-Pekka Huovinen? Kuolinpesän pitämiseen jakamattomana on useita syitä. Jakamaton kuolinpesä ei lykkää perintöveroa. Valtaosa kuolinpesistä jaetaan jossakin vaiheessa sulassa sovussa perillisten kesken. Myyntiä varten on hankittava riittävä asiakirjaselvitys ja huomioitava esimerkiksi verotusseikat.

Vaihtoehtoni ovat siis joko koko perinnöstä luopuminen tai kuolinpesän pysyminen jakamattomana, kunnes sieltä voidaan jakaa pelkästään. Lue lisää omistusjärjestelyjen eri vaihtoehdoista ja verotuksesta. Suomessa on satoja tuhansia jakamattomia kuolinpesiä. Esimerkiksi suomalaisista metsänomistajista liki joka kymmenes on kuolinpesä. Leski pitää usein puolisonsa kuolinpesää jakamattomana hallussaan ja pesä jaetaan vasta hänen kuoltuaan.

Olen tutustunut kelan ohjeisiin eläkkeensaajan asumistuesta. Kuitenkin on vielä epäselvää, miten lesken varallisuus merkitään. Mitä teen tilanteessa, jos haen toimeentulotukea ja olen ilmeisesti kuolinpesän jäsen? Vainajan puolisolla (eli leskellä) on täysi hallintaoikeus. Toinen vanhemmistani on ollut kuolleena jo parikymmentä vuotta, mutta kuolinpesä on pidetty jakamattomana. Omakotitalon myynti yhdelle kuolinpesän. Lisää tuloksia kohteesta keskustelu. Korkein hallinto-oikeus on antanut 25.

Nyt kuitenkin sain eteeni valtakirjan joka pitäisi allekirjoittaa, koskee vainajan jakamatonta kuolinpesää. Mutta jos kuolinpesän varat jätetään jakamatta, pitääkö silti maksaa perintövero? Vai maksetaanko se vasta sitten, kun kuolinpesä jaetaan? Isäni omisti aikanaan yksin äitini käytössä olevan asunto-osakkeen. Nyt sen omistaa jakamaton kuolinpesä. Osakkaina ovat äitini lisäksi kaksi.

Jos pesä jaetaan ennen kauppaa perillisten kesken, luovutusvoittovero lasketaan perilliselle suoraan. Yliannalan jakamaton kuolinpesä. Jakamattomaan kuolinpesään kuuluvan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on kuolinpesän tuloa. Tästä syystä kuolinpesän osakkaat eivät. Ansiotuloja ansaitseva kuolinpesä kannattaa yleensä pitää jakamattomana. Pesän erillinen verottaminen on edullista ainakin sellaiselle. Näiden kautta muotoutuu lakimääräinen perimysjärjestys. Niin kauan kuin kuolinpesä on jakamatta, määräävät kuolinpesän osakkaat.

Selvennyslainhuudosta esimerkiksi kaikki jakamattoman kuolinpesän omistaman kiinteistön oikeudenomistajat käyvät ilmi nimeltä tarkemmin. Asianajaja Tapani Norros patistaa kuitenkin tekemään perinnönjaon mahdollisimman pian, sillä jakamaton kuolinpesä johtaa ajan oloon.