Ilmastonmuutos opetusmateriaali

Ilmasto-opas tarjoaa monipuolisia oppimistehtäviä ilmastonmuutoksesta toisen asteen. Ilmastonmuutos – opetusmateriaali SMART Board -kosketustaululle. Vinkkejä ilmastonmuutoksen ja ilmastokeskustelun käsittelemiseen. Ilmari-​ilmastotiedotushankeen opetusmateriaalit. Aineiston kohderyhmä ovat peruskoulun 7.

Ilmastokasvatuksen kiiretaso on kymmenen

Ilmastonmuutos opetusmateriaali

Tästä huolimatta ilmiön kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan selkeän kielteinen. Etsitkö ideoita ja menetelmiä ympäristökasvatukseen tai kestävän kehityksen kasvatukseen? WWF:n materiaalipankista löydät runsaasti. Tässä muutamia vinkkejä siitä, miten ilmastonmuutosta voi Operaatio Tuvalun avulla käsitellä luokassa. Osallistutaan Operaatio Tuvaluun!

Open ilmasto-opas koulut ilmastonmuutosopetusmateriaali. Rakenteilla oleva kaikille avoin opetusmateriaali tuo ilmastonmuutoksen perustiedot kaikkien saataville – ymmärrettävässä muodossa.

Ladattavat opetusmateriaalit

Ilmastonmuutos opetusmateriaali

AGW eli ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos lyhyesti kuvin ja diagrammein. Climate Change Education ( opetusmateriaalia ilmastonmuutoksesta ). Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Asiasanat: ilmastonmuutokset null kemia kasvihuoneilmiö ilmakehä. Varmista lasten ymmärtävän, että ilmaston muutokset mitataan pitkän ajanjakson ilmiöiden perusteella, ei päivittäisten. Mittaa lämpötila ja sademäärä. EU:n ilmastotoimista ja annetaan vinkkejä siihen, miten kukin voi osaltaan hillitä ilmastonmuutosta, joka on ihmiskunnan.

Luonto kutsuu -projektin osana valmistettu materiaali opettajille, ilmastonmuutosta käsittelevän draamallisen tuplaoppitunnin toteuttamiseen. Katso kaleidoskooppiin on yrittäjyyskasvatuksen opetusmateriaali yläkoulun viimeisille. Metsä ja ilmastonmuutos -oppimateriaali keskittyy metsien rooliin ja. Oppimateriaaleja lukioille ilmastonmuutoksesta. Tutkijoiden ja lukioiden yhteistyönä on kehitetty opetusmateriaaleja sään ja ilmastomuutoksen.

NYT on monialainen ilmastonmuutokseen keskittyvä opetusmateriaali, joka. Kestävä kehitys -paketti sisältää opetusmateriaalia kaiken ikäisille. Ensimmäisessä osassa on opetusmateriaalia 2-3 oppitunnille, ja se soveltuu erityisen hyvin maantiedon ja biologian opettajille. Mitkä ovat suurimmat kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat tekijät Oulun seudulla?

Ihmisoikeudet ja kehitys – köyhyys

Ilmastonmuutos opetusmateriaali

Ijäsmäinen_elokuva ikä ikärajat ikävä illuusio ilmaisu ilmaisuharjoitus ilmaisutaito ilmastonmuutos. Jenni Hultman tutkii, mikä merkitys arktisten alueiden mikrobistolla on ilmastonmuutoksessa. Mikrobit tai mikro-organismit ovat yksisoluisten tai muutamasta. Maali oli selkeä, mutta samalla mietitytti, onko ilmastonmuutokseen liittyvä. Eri puolilla maapalloa ilmastonmuutos vaikuttaa eri tavoin. Opettajalle: Tämä opetusmateriaali on osa. Kansallimuseon veden kätkemiä huoneita. Miksi maa järisee tai tulvat uhkaavat?

Tuuli Kaskisen esitys ilmastonmuutoksesta eduskunnassa vierailulla olleille kasiluokkalaisille. Opettajat käyttävät osin sähköisiä opetusmateriaaleja, välttävät. Oppilaiden tuottamat oppimateriaalit Itämeren ja ilmaston suojelussa. Jonkin verran on esiintynyt eriäviä käsityksiä ilmastonmuutoksen todellisista syistä ja sen nopeudesta.

Ihmiskunnan aiheuttama ilmastonmuutos. Löydät teemaan sopivaa opetusmateriaalia eri ikäisille oppilaille WWF Suomen. Antakaa valomerkki ilmaston puolesta ja sammuttakaa tarpeettomat valot. Interaktiivinen opetusmateriaali vedenpuhdistuksesta. Aalto- yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyössä tuottamat sivut ilmastonmuutoksesta. Ruokateollisuuden ympäristövaikutukset, ilmastonmuutos ja toisaalta nälkä, siirtolaisuus ja sodat kytkeytyvät yhteen. Ruoan tuotannon ja kulutuksen.

Läpileikkaavia teemoja olivat esimerkiksi ilmastonmuutoksen.