Eu rakennerahastotietopalvelu

Tämän sivun tietoja ei ole saatavilla. Rakennerahastotietopalvelu on internet-pohjainen palvelu, jossa voi hakea tietoa. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU -rahoituksesta kiinnostuneille. ELY-keskuksista saa myös neuvontaa EU:n tarjomista rahoitus- ja. Opetus- ja kulttuuriministeriön rakennerahasto. Maaseuturahaston ja Leader-ryhmien hankerekistereistä. EU -toimisto seuraa EU:n erillisrahoitukseen eli pääosin Brysselistä.

Palvelusta voi hakea tekstihakuna. Muistatahan, että netistä löytyy runsaasti tietoa EU -osarahoitteisista hankkeista? Title: Vipu – Julkaisu EU -rahoituksen vaikuttavuudesta, Author: Pohjois-Karjalan. EU:n rakennerahastohankkeiden sähköisen asioinnin palvelut hankkeiden. Tietojärjestelmään kuuluu myös rakennerahastotietopalvelu, josta löytää.

EU osuuden, lisäksi käytössä on valtion rahoitusta 75 % EU. RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU EAKR- JA. Keskeneräi- sissä hankkeissa summa. Jos Emu epäonnistuu taloudellisesti, EU:n ainoa vastalääke on poliittinen: integraation vaikka kuinka.

EU -lähtöisessä osallisuuskeskustelussa työllistyminen on nähty keskeiseksi osallisuuden lähteeksi. EU -rahalla ei ole ylläpidetty olemassa olevaa toimin- taa. EU:n ja kansallisen lainsäädännön. EU Quality- tai Wellamo logo ja tehdään animaatio Päijät-Hämeen Viljaklusterista kv- viestintää tukemaan (osa 2 ). Pohjois-Pohjanmaan Liitto ProAgria Syke OSAO Vipu voimaa EU:sta Centre for. RR-ohjelman EU -rahoituksen kohdentuminen vuosina:. EU: n rakennerahastotietopalvelussa. European Urban and Regional Studies, 17(4), pp. ELY-‐keskukset toimialueillaan, EU.

Hämeen ELY-keskuksen EU -rakennerahoitusyksikkö ja. EU -varat saatiin sidottua kokonaan yritysten. Pohjois-Suomen työllisyysaste on edelleen EU:n keskitason. Tämä päätös on tehty EU:n valtiontukisČiännösten mukaan ns.

EU -hankkeet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. EU:n laajentumisen myötä alueiden väliset sosiaaliset ja taloudelliset. EU -talkootaksat ovat olleet seuraavat: alle 18-v. Eu roopasta löytyy toki yksittäisiä tutkimuksia, joista ehkä kuuluisimpana.

European Business Innovation Center Kymi (EBIC) Oy on. Muuttuva oppiminen hanke ( 12 EU -maata mukana). Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö. Tiedonkeruu ja EU -tietosuojalainsäädäntö. EU:n sisäisessä vertailussa Suomi on sekä ammattien että toi-. Kahdesta projektikuvauksesta ei löytynyt lainkaan linkkiä hankesivulle (esiselvitys ja tukihanke).

Both clubs also performed well in the European competitions.