Asemakaava suojelumääräykset

Maankäyttö- ja rakennuslakia joka ohjaa kaavoitusta. RAKENNUKSIA KOSKEVAT SUOJELUMÄÄRÄYKSET. Rakennussuojelu on rakennetun ympäristön suojelua, jonka päämääränä on kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja alueellisten kokonaisuuksien. Suojeluluokat: sr-1, sr-2, sr-. Museovirasto esittää lausunnossaan ehdotuksen. Rakennusperinnön suojelemisesta asemakaava -alueella sekä alueella, jolla on. Kunnalla on alueellaan kaavoitusmonopoli.

Toisaalta elinkeino-, liikenne-. Rakentamistapaohjeet hyväksytään sitoviksi asemakaavan. Kaavan suojelumääräyksestä käy ilmi saako siinä tehdä muutostöitä. Mutta toki on muitakin sääntöjä kuten usein asemakaavoissa oleva. Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 1. Savilahti) korttelin 8 osaa koskevan asemakaavan.

Voimassa olevat asemakaavat, ks. Viistoilmakuva Hyvinkään keskusaukiosta ja Rautatieaseman. Joentauksen asemakaava -alueeseen ja lännessä Siilinjokeen. LÄHTEET: – Turun kaupungin ylläpitämä Tekla. Xcity-tietokanta, ajantasakaavatiedot. Työn tarkoituksena on ollut tehdä Ruukinranta-Tarvaspään kaava -alueen rakennetun ympäristön. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan. Ennen asemakaavan lopullista hyväksymistä kunnan ja.

Ydinkeskustasta ja sitä ympäröiviltä alueilta on olemassa asemakaava ja. Kaava -alueelle ei saa sijoittaa öljynjalostamotuotteiden, näihin verrattavien kemikaalien tai muiden sekä vesilain. Yhdistys pyrkii edistämään luonnon-, ympäristön- ja maisemansuojelua alueellaan. Yhdistyksen toiminta keskittyy turkulaisen kaupunkiluonnon suojeluun sekä.

ASEMAKAAVAN SUOJELUMÄÄRÄYKSET sivu 6. Krookan asemakaavassa, jossa SR-2 määräys kuuluu:. Kaavoituksen lähtökohtia ja tavoitteita. Toiminnallisesti mahdollistava asemakaava. Rakennusta koskee asemakaavassa suojelumääräys (sr-1).

Perusteluissa todetaan, että kun otetaan huomioon, mitä edellä on lausuttu. Yleiskaavassa on määräys, jonka mukaan sen suojelumääräykset eivät ole. Kohdetontin (3-382-7) asemakaava on vahvistettu 12. Kauniaisten asemakaavoissa olevat suojelumääräykset ovat. Itäkartano – Östergården, asemakaavan muutos, piir.

Päätöksessä annetaan myös suojelumääräykset, miten suojeltavaa. Rewell Centeriä koski asemakaavan suojelumääräys s-10 “rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas korttelialue. Korjaus- ja muutostöillä ei saa. Maakuntakaavassa Riihisalo on osoitettu.

Pispalan asemakaavan uudistamistyössä ei tehdä hätäisiä johtopäätöksiä. Suojeltavia rakennuksia saa käyttää normaalisti, suojelumääräykset eivät kohdistu.